Kuriyama

Categories

Grid|List
60120
1.
Kuriyama K010-0406 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-0406 53322(0 reviews)$23.25 + $9.10 Shipping
2.
Kuriyama K010-0608 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-0608 52892(0 reviews)$33.28 + $10.40 Shipping
3.
Kuriyama K010-0204 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-0204 52901(0 reviews)$18.20 + $8.45 Shipping
4.
Kuriyama K010-0810 Tubing, Flexible, Inside Dia 1/2 InKuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 1/2 InK010-0810 44201(0 reviews)$46.73 + $11.05 Shipping
5.
Kuriyama K010-0507 Tubing, 5/16 IDx0.44 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 5/16 IDx0.44 In OD, 100 Ft, ClearK010-0507 361393(0 reviews)$39.08 + $9.75 Shipping
6.
Kuriyama K010-1216 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-1216 53136(0 reviews)$124.78 + $19.50 Shipping
7.
Kuriyama K3150-06 Braided Tubing, PVC, Flexible, 3/8 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 3/8 In IDK3150-06 86673(0 reviews)$142.94 + $12.35 Shipping
8.
Kuriyama K010-0811X100 Tubing, 1/2 In ID, 11/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1/2 In ID, 11/16 In OD, 100 FtK010-0811X100 610733(0 reviews)$71.61 + $14.30 Shipping
9.
Kuriyama K010-0609X100 Tubing, 3/8 In ID, 9/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/8 In ID, 9/16 In OD, 100 FtK010-0609X100 610730(0 reviews)$53.26 + $12.35 Shipping
10.
Kuriyama K7160-24 PVC Tubing, 1.86 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 1.86 In OD, 50 Ft, ClearK7160-24 554176(0 reviews)$342.64 + $27.30 Shipping
11.
Kuriyama K010-0304X100 Tubing, 3/16 In ID, 1/4 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/16 In ID, 1/4 In OD, 100 FtK010-0304X100 610723(0 reviews)$18.87 + $7.80 Shipping
12.
Kuriyama K3150-12 Braided Tubing, PVC, Flexible, 3/4 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 3/4 In IDK3150-12 52613(0 reviews)$275.63 + $19.50 Shipping
13.
Kuriyama K2W-0611X300 Aeration Tubing, 3/8 In ID, 300 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 3/8 In ID, 300 Ft., BlackK2W-0611X300 610714(0 reviews)$395.65 + $45.50 Shipping
14.
Kuriyama K3150-08 Braided Tubing, PVC, Flexible, 1/2 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 1/2 In IDK3150-08 53213(0 reviews)$172.54 + $15.60 Shipping
15.
Kuriyama K010-2026X50 Tubing, 1 1/4 In ID, 1 5/8 In OD, 50 FtKuriyamaTubing, 1 1/4 In ID, 1 5/8 In OD, 50 FtK010-2026X50 610743(0 reviews)$167.15 + $24.05 Shipping
16.
Kuriyama K010-1013X100 Tubing, 5/8 In ID, 13/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 5/8 In ID, 13/16 In OD, 100 FtK010-1013X100 610735(0 reviews)$81.59 + $15.60 Shipping
17.
Kuriyama K010-0812X100 Tubing, 1/2 In ID, 3/4 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1/2 In ID, 3/4 In OD, 100 FtK010-0812X100 610734(0 reviews)$92.63 + $16.25 Shipping
18.
Kuriyama K010-0709X100 Tubing, 7/16 In ID, 9/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 7/16 In ID, 9/16 In OD, 100 FtK010-0709X100 610732(0 reviews)$42.22 + $11.05 Shipping
19.
Kuriyama K3150-24x50 PVC Tubing, 1-15/16 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 1-15/16 In OD, 50 Ft, ClearK3150-24x50 554186(0 reviews)$225.06 + $28.60 Shipping
20.
Kuriyama K010-1620 Tubing, 1 IDx1.25 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1 IDx1.25 In OD, 100 Ft, ClearK010-1620 348258(0 reviews)$218.20 + $22.75 Shipping
21.
Kuriyama K2W-1627X100 Aeration Tubing, 1 In ID, 100 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 1 In ID, 100 Ft., BlackK2W-1627X100 610718(0 reviews)$576.78 + $78.00 Shipping
22.
Kuriyama K2W-1220X100 Aeration Tubing, 3/4 In ID, 100 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 3/4 In ID, 100 Ft., BlackK2W-1220X100 610717(0 reviews)$419.21 + $52.00 Shipping
23.
Kuriyama K2W-1017X100 Aeration Tubing, 5/8 In ID, 100 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 5/8 In ID, 100 Ft., BlackK2W-1017X100 610716(0 reviews)$280.53 + $36.40 Shipping
24.
Kuriyama K2W-0815X200 Aeration Tubing, 1/2 In ID, 200 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 1/2 In ID, 200 Ft., BlackK2W-0815X200 610715(0 reviews)$477.62 + $59.15 Shipping
25.
Kuriyama K3150-MM12 PVC Tubing, 18mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 18mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM12 554222(0 reviews)$105.34 + $15.60 Shipping
26.
Kuriyama K3150-MM08 PVC Tubing, 13.5mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 13.5mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM08 554225(0 reviews)$78.54 + $11.70 Shipping
27.
Kuriyama K3150-04 Braided Tubing, PVC, Flexible, 1/4 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 1/4 In IDK3150-04 86333(0 reviews)$84.87 + $10.40 Shipping
28.
Kuriyama K7160-12 Tubing, 3/4 IDx1-1/32 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 3/4 IDx1-1/32 In OD, 100 Ft, ClearK7160-12 366477(0 reviews)$422.40 + $22.75 Shipping
29.
Kuriyama K7160-06 Tubing, 3/8 IDx0.6 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 3/8 IDx0.6 In OD, 100 Ft, ClearK7160-06 388684(0 reviews)$199.30 + $13.65 Shipping
30.
Kuriyama K3150-24 Tubing, 1.5 IDx1-15/16 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1.5 IDx1-15/16 In OD, 100 Ft, ClearK3150-24 368585(0 reviews)$542.41 + $49.40 Shipping
31.
Kuriyama K3150-05 Tubing, 5/16 IDx0.531 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 5/16 IDx0.531 In OD, 100 Ft, ClearK3150-05 359724(0 reviews)$99.56 + $11.70 Shipping
32.
Kuriyama K010-2024 Tubing, 1-1/4 IDx1-1/2 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1-1/4 IDx1-1/2 In OD, 100 Ft, ClearK010-2024 363843(0 reviews)$383.13 + $25.35 Shipping
33.
Kuriyama K010-2430X50 PVC Tubing, 1 7/8 In OD, 50 Ft, Blue TintKuriyamaPVC Tubing, 1 7/8 In OD, 50 Ft, Blue TintK010-2430X50 554221(0 reviews)$177.45 + $26.00 Shipping
34.
Kuriyama K010-0509X100 Tubing, 5/16 In ID, 9/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 5/16 In ID, 9/16 In OD, 100 FtK010-0509X100 610729(0 reviews)$81.24 + $13.00 Shipping
35.
Kuriyama K010-0508X100 Tubing, 5/16 In ID, 1/2 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 5/16 In ID, 1/2 In OD, 100 FtK010-0508X100 610728(0 reviews)$51.74 + $11.70 Shipping
36.
Kuriyama K010-0408X100 Tubing, 1/4 In ID, 1/2 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1/4 In ID, 1/2 In OD, 100 FtK010-0408X100 610727(0 reviews)$69.71 + $13.00 Shipping
37.
Kuriyama K010-0407X100 Tubing, 1/4 In ID, 7/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1/4 In ID, 7/16 In OD, 100 FtK010-0407X100 610726(0 reviews)$42.11 + $11.05 Shipping
38.
Kuriyama R224-BU-1620 Tubing, 1 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft, BlueKuriyamaTubing, 1 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft, BlueR224-BU-1620 610805(0 reviews)$319.07 + $26.65 Shipping
39.
Kuriyama R224-BU-1216 Tubing, 3/4 In ID, 1 In OD, 100 Ft, BlueKuriyamaTubing, 3/4 In ID, 1 In OD, 100 Ft, BlueR224-BU-1216 610804(0 reviews)$221.88 + $22.10 Shipping
40.
Kuriyama K010-2028X50 Tubing, 1 1/4 In ID, 1 3/4 In OD, 50 FtKuriyamaTubing, 1 1/4 In ID, 1 3/4 In OD, 50 FtK010-2028X50 610744(0 reviews)$221.39 + $28.60 Shipping
41.
Kuriyama K010-1624X100 Tubing, 1 In ID, 1 1/2 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1 In ID, 1 1/2 In OD, 100 FtK010-1624X100 610742(0 reviews)$368.65 + $42.25 Shipping
42.
Kuriyama K010-1622X100 Tubing, 1 In ID, 1 3/8 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1 In ID, 1 3/8 In OD, 100 FtK010-1622X100 610741(0 reviews)$264.10 + $32.50 Shipping
43.
Kuriyama K010-1420X100 Tubing, 7/18 In ID, 1 1/4 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 7/18 In ID, 1 1/4 In OD, 100 FtK010-1420X100 610740(0 reviews)$224.58 + $30.55 Shipping
44.
Kuriyama K010-1418X100 Tubing, 7/8 In ID, 1 1/8 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 7/8 In ID, 1 1/8 In OD, 100 FtK010-1418X100 610739(0 reviews)$166.41 + $22.75 Shipping
45.
Kuriyama K010-1220X100 Tubing, 3/4 In ID, 1 1/4 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/4 In ID, 1 1/4 In OD, 100 FtK010-1220X100 610738(0 reviews)$315.64 + $33.80 Shipping
46.
Kuriyama K010-1218X100 Tubing, 3/4 In ID, 1 1/8 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/4 In ID, 1 1/8 In OD, 100 FtK010-1218X100 610737(0 reviews)$216.72 + $26.65 Shipping
47.
Kuriyama K010-1014X100 Tubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 FtK010-1014X100 610736(0 reviews)$113.98 + $18.20 Shipping
48.
Kuriyama K010-0610X100 Tubing, 3/8 In ID, 5/8 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/8 In ID, 5/8 In OD, 100 FtK010-0610X100 610731(0 reviews)$78.10 + $14.30 Shipping
49.
Kuriyama R224-BU-1014 Tubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 Ft, BlueKuriyamaTubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 Ft, BlueR224-BU-1014 610803(0 reviews)$187.27 + $17.55 Shipping
50.
Kuriyama R224-BU-0810 Tubing, 1/2 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, BlueKuriyamaTubing, 1/2 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, BlueR224-BU-0810 610802(0 reviews)$112.85 + $11.70 Shipping
51.
Kuriyama R224-BU-0710 Tubing, 7/16 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, BlueKuriyamaTubing, 7/16 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, BlueR224-BU-0710 610801(0 reviews)$116.98 + $11.70 Shipping
52.
Kuriyama R224-BU-0608 Tubing, 3/8 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft, BlueKuriyamaTubing, 3/8 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft, BlueR224-BU-0608 610800(0 reviews)$78.35 + $10.40 Shipping
53.
Kuriyama K010-2432X50 Tubing, 1 1/2 In ID, 2 In OD, 50 FtKuriyamaTubing, 1 1/2 In ID, 2 In OD, 50 FtK010-2432X50 610745(0 reviews)$264.10 + $31.20 Shipping
54.
Kuriyama K010-3240X50 PVC Tubing, 2 1/2 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 2 1/2 In OD, 50 Ft, ClearK010-3240X50 554213(0 reviews)$299.93 + $38.35 Shipping
55.
Kuriyama K7160-32 PVC Tubing, 2.39 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 2.39 In OD, 50 Ft, ClearK7160-32 554198(0 reviews)$506.58 + $35.10 Shipping
56.
Kuriyama K3150-32X50 PVC Tubing, 2-1/2 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 2-1/2 In OD, 50 Ft, ClearK3150-32X50 554193(0 reviews)$353.68 + $39.65 Shipping
57.
Kuriyama K3150-MM19 PVC Tubing, 26mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 26mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM19 554192(0 reviews)$199.05 + $21.45 Shipping
58.
Kuriyama K3150-MM10 PVC Tubing, 16mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 16mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM10 554188(0 reviews)$98.71 + $13.65 Shipping
59.
Kuriyama K010-2024X50 PVC Tubing, 1 1/2 In OD, 50 Ft, Blue TintKuriyamaPVC Tubing, 1 1/2 In OD, 50 Ft, Blue TintK010-2024X50 554184(0 reviews)$152.90 + $17.55 Shipping
60.
Kuriyama K7160-20 PVC Tubing, 1/16 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 1/16 In OD, 50 Ft, ClearK7160-20 554182(0 reviews)$295.01 + $23.40 Shipping