Kuriyama

Categories

Grid|List
60120
1.
Kuriyama K010-0608 Tubing, Flexible KuriyamaTubing, FlexibleK010-060852892(0 reviews)$32.30 + $10.40 Shipping
2.
Kuriyama K010-0406 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-040653322(0 reviews)$22.59 + $9.10 Shipping
3.
Kuriyama K010-0204 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-020452901(0 reviews)$17.66 + $8.45 Shipping
4.
Kuriyama K010-0810 Tubing, Flexible, Inside Dia 1/2 InKuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 1/2 InK010-081044201(0 reviews)$45.36 + $11.05 Shipping
5.
Kuriyama K010-0507 Tubing, 5/16 IDx0.44 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 5/16 IDx0.44 In OD, 100 Ft, ClearK010-0507361393(0 reviews)$37.90 + $9.75 Shipping
6.
Kuriyama K3150-12 Braided Tubing, PVC, Flexible, 3/4 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 3/4 In IDK3150-1252613(0 reviews)$267.52 + $19.50 Shipping
7.
Kuriyama K010-1216 Tubing, FlexibleKuriyamaTubing, FlexibleK010-121653136(0 reviews)$121.15 + $19.50 Shipping
8.
Kuriyama K3150-06 Braided Tubing, PVC, Flexible, 3/8 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 3/8 In IDK3150-0686673(0 reviews)$138.77 + $12.35 Shipping
9.
Kuriyama K7160-24 PVC Tubing, 1.86 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 1.86 In OD, 50 Ft, ClearK7160-24554176(0 reviews)$332.57 + $27.30 Shipping
10.
Kuriyama K010-0304X100 Tubing, 3/16 In ID, 1/4 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/16 In ID, 1/4 In OD, 100 FtK010-0304X100610723(0 reviews)$18.31 + $7.80 Shipping
11.
Kuriyama K010-0811X100 Tubing, 1/2 In ID, 11/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1/2 In ID, 11/16 In OD, 100 FtK010-0811X100610733(0 reviews)$69.51 + $14.30 Shipping
12.
Kuriyama K010-0609X100 Tubing, 3/8 In ID, 9/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 3/8 In ID, 9/16 In OD, 100 FtK010-0609X100610730(0 reviews)$51.69 + $12.35 Shipping
13.
Kuriyama K010-1620 Tubing, 1 IDx1.25 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1 IDx1.25 In OD, 100 Ft, ClearK010-1620348258(0 reviews)$211.81 + $22.75 Shipping
14.
Kuriyama K3150-08 Braided Tubing, PVC, Flexible, 1/2 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 1/2 In IDK3150-0853213(0 reviews)$167.39 + $15.60 Shipping
15.
Kuriyama K3150-24x50 PVC Tubing, 1-15/16 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 1-15/16 In OD, 50 Ft, ClearK3150-24x50554186(0 reviews)$218.44 + $28.60 Shipping
16.
Kuriyama K2W-0611X300 Aeration Tubing, 3/8 In ID, 300 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 3/8 In ID, 300 Ft., BlackK2W-0611X300610714(0 reviews)$380.43 + $45.50 Shipping
17.
Kuriyama K010-0812X100 Tubing, 1/2 In ID, 3/4 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 1/2 In ID, 3/4 In OD, 100 FtK010-0812X100610734(0 reviews)$89.93 + $16.25 Shipping
18.
Kuriyama K010-1013X100 Tubing, 5/8 In ID, 13/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 5/8 In ID, 13/16 In OD, 100 FtK010-1013X100610735(0 reviews)$79.18 + $15.60 Shipping
19.
Kuriyama K010-0709X100 Tubing, 7/16 In ID, 9/16 In OD, 100 FtKuriyamaTubing, 7/16 In ID, 9/16 In OD, 100 FtK010-0709X100610732(0 reviews)$40.98 + $11.05 Shipping
20.
Kuriyama K010-2026X50 Tubing, 1 1/4 In ID, 1 5/8 In OD, 50 FtKuriyamaTubing, 1 1/4 In ID, 1 5/8 In OD, 50 FtK010-2026X50610743(0 reviews)$162.23 + $24.05 Shipping
21.
Kuriyama K7160-12 Tubing, 3/4 IDx1-1/32 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 3/4 IDx1-1/32 In OD, 100 Ft, ClearK7160-12366477(0 reviews)$409.88 + $22.75 Shipping
22.
Kuriyama K010-2024 Tubing, 1-1/4 IDx1-1/2 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1-1/4 IDx1-1/2 In OD, 100 Ft, ClearK010-2024363843(0 reviews)$371.84 + $25.35 Shipping
23.
Kuriyama K010-2432 Tubing, 1 1/2 ID x 2 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1 1/2 ID x 2 In OD, 100 Ft, ClearK010-2432375580(0 reviews)$438.85 + $42.25 Shipping
24.
Kuriyama K3150-24 Tubing, 1.5 IDx1-15/16 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1.5 IDx1-15/16 In OD, 100 Ft, ClearK3150-24368585(0 reviews)$526.22 + $49.40 Shipping
25.
Kuriyama K3150-05 Tubing, 5/16 IDx0.531 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 5/16 IDx0.531 In OD, 100 Ft, ClearK3150-05359724(0 reviews)$96.65 + $11.70 Shipping
26.
Kuriyama K3150-10 Tubing, 5/8 IDx0.891 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 5/8 IDx0.891 In OD, 100 Ft, ClearK3150-10380490(0 reviews)$175.98 + $17.55 Shipping
27.
Kuriyama K7160-04 Tubing, 1/4 IDx0.46 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1/4 IDx0.46 In OD, 100 Ft, ClearK7160-04396974(0 reviews)$119.29 + $11.70 Shipping
28.
Kuriyama K7160-16 Tubing, 1 IDx1.297 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1 IDx1.297 In OD, 100 Ft, ClearK7160-16396975(0 reviews)$511.99 + $27.95 Shipping
29.
Kuriyama K7160-06 Tubing, 3/8 IDx0.6 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 3/8 IDx0.6 In OD, 100 Ft, ClearK7160-06388684(0 reviews)$193.41 + $13.65 Shipping
30.
Kuriyama K3150-20 Tubing, 1-1/4 IDx1-5/8 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1-1/4 IDx1-5/8 In OD, 100 Ft, ClearK3150-20393195(0 reviews)$477.87 + $37.70 Shipping
31.
Kuriyama K3150-04 Braided Tubing, PVC, Flexible, 1/4 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 1/4 In IDK3150-0486333(0 reviews)$82.37 + $10.40 Shipping
32.
Kuriyama K010-1012 Flexible PVC Tubing, 5/8 In I.D, 100 Ft LKuriyamaFlexible PVC Tubing, 5/8 In I.D, 100 Ft LK010-101294211(0 reviews)$51.54 + $12.35 Shipping
33.
Kuriyama K3150-16 Braided Tubing, PVC, Flexible, 1 In IDKuriyamaBraided Tubing, PVC, Flexible, 1 In IDK3150-1694530(0 reviews)$342.87 + $26.00 Shipping
34.
Kuriyama K7160-08 Tubing, 1/2 IDx0.75 In OD, 100 Ft, ClearKuriyamaTubing, 1/2 IDx0.75 In OD, 100 Ft, ClearK7160-08408926(0 reviews)$232.68 + $17.55 Shipping
35.
Kuriyama K7160-32 PVC Tubing, 2.39 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 2.39 In OD, 50 Ft, ClearK7160-32554198(0 reviews)$491.36 + $35.10 Shipping
36.
Kuriyama K3150-MM04 PVC Tubing, 9mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 9mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM04554200(0 reviews)$54.00 + $9.75 Shipping
37.
Kuriyama K3150-MM06 PVC Tubing, 11mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 11mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM06554177(0 reviews)$63.22 + $10.40 Shipping
38.
Kuriyama K010-3240X50 PVC Tubing, 2 1/2 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 2 1/2 In OD, 50 Ft, ClearK010-3240X50554213(0 reviews)$291.09 + $38.35 Shipping
39.
Kuriyama K010-2430X50 PVC Tubing, 1 7/8 In OD, 50 Ft, Blue TintKuriyamaPVC Tubing, 1 7/8 In OD, 50 Ft, Blue TintK010-2430X50554221(0 reviews)$172.05 + $26.00 Shipping
40.
Kuriyama K3150-MM12 PVC Tubing, 18mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 18mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM12554222(0 reviews)$102.24 + $15.60 Shipping
41.
Kuriyama K3150-MM08 PVC Tubing, 13.5mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 13.5mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM08554225(0 reviews)$76.23 + $11.70 Shipping
42.
Kuriyama K3150-MM19 PVC Tubing, 26mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 26mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM19554192(0 reviews)$193.16 + $21.45 Shipping
43.
Kuriyama K3150-32X50 PVC Tubing, 2-1/2 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 2-1/2 In OD, 50 Ft, ClearK3150-32X50554193(0 reviews)$343.36 + $39.65 Shipping
44.
Kuriyama K7160-20 PVC Tubing, 1/16 In OD, 50 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 1/16 In OD, 50 Ft, ClearK7160-20554182(0 reviews)$286.42 + $23.40 Shipping
45.
Kuriyama K010-2024X50 PVC Tubing, 1 1/2 In OD, 50 Ft, Blue TintKuriyamaPVC Tubing, 1 1/2 In OD, 50 Ft, Blue TintK010-2024X50554184(0 reviews)$148.25 + $17.55 Shipping
46.
Kuriyama K3150-MM10 PVC Tubing, 16mm OD, 100 Ft, ClearKuriyamaPVC Tubing, 16mm OD, 100 Ft, ClearK3150-MM10554188(0 reviews)$95.82 + $13.65 Shipping
47.
Kuriyama K7300-08X100 Tubing, Flexible, Inside Dia 1/2 In, 100 FtKuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 1/2 In, 100 FtK7300-08X100610704(0 reviews)$348.77 + $24.05 Shipping
48.
Kuriyama K7300-12X100 Tubing, Flexible, Inside Dia 3/4 In, 100 FtKuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 3/4 In, 100 FtK7300-12X100610705(0 reviews)$575.79 + $32.50 Shipping
49.
Kuriyama K7300-16X100 Tubing, Flexible, Inside Dia 1 In, 100 Ft.KuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 1 In, 100 Ft.K7300-16X100610706(0 reviews)$720.12 + $41.60 Shipping
50.
Kuriyama K7300-20X50 Tubing, Flexible, Inside Dia 1 1/4 In, 50FtKuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 1 1/4 In, 50FtK7300-20X50610707(0 reviews)$578.74 + $31.85 Shipping
51.
Kuriyama K7300-24X50 Tubing, Flexible, Inside Dia 1 1/2 In, 50FtKuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 1 1/2 In, 50FtK7300-24X50610708(0 reviews)$687.23 + $34.45 Shipping
52.
Kuriyama K7300-32X50 Tubing, Flexible, Inside Dia 2 In, 50 Ft.KuriyamaTubing, Flexible, Inside Dia 2 In, 50 Ft.K7300-32X50610709(0 reviews)$959.18 + $48.10 Shipping
53.
Kuriyama A1243-04X500 Breathing Hose, ID 1/4 In, OD 5/8 InKuriyamaBreathing Hose, ID 1/4 In, OD 5/8 InA1243-04X500610710(0 reviews)$897.81 + $33.15 Shipping
54.
Kuriyama A1243H-04X300 Breathing Hose, ID 1/4 In, OD, 1/2 InKuriyamaBreathing Hose, ID 1/4 In, OD, 1/2 InA1243H-04X300610711(0 reviews)$641.58 + $36.40 Shipping
55.
Kuriyama A1243H-06X300 Breathing Hose, ID 3/8 In, OD 11/16 InKuriyamaBreathing Hose, ID 3/8 In, OD 11/16 InA1243H-06X300610712(0 reviews)$725.52 + $36.40 Shipping
56.
Kuriyama A1243H-08X300 Breathing Hose , ID 1/2 In, OD 21/25 InKuriyamaBreathing Hose , ID 1/2 In, OD 21/25 InA1243H-08X300610713(0 reviews)$931.19 + $46.15 Shipping
57.
Kuriyama K2W-0815X200 Aeration Tubing, 1/2 In ID, 200 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 1/2 In ID, 200 Ft., BlackK2W-0815X200610715(0 reviews)$459.21 + $59.15 Shipping
58.
Kuriyama K2W-1017X100 Aeration Tubing, 5/8 In ID, 100 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 5/8 In ID, 100 Ft., BlackK2W-1017X100610716(0 reviews)$269.74 + $36.40 Shipping
59.
Kuriyama K2W-1220X100 Aeration Tubing, 3/4 In ID, 100 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 3/4 In ID, 100 Ft., BlackK2W-1220X100610717(0 reviews)$403.01 + $52.00 Shipping
60.
Kuriyama K2W-1627X100 Aeration Tubing, 1 In ID, 100 Ft., BlackKuriyamaAeration Tubing, 1 In ID, 100 Ft., BlackK2W-1627X100610718(0 reviews)$554.19 + $78.00 Shipping