Kuriyama

Categories

Grid|List
60120
61.
Kuriyama K4350-06X300 Tubing, Flexible, EVA , OD 0.594 In, 300 Ft

Kuriyama

Tubing, Flexible, EVA , OD 0.594 In, 300 Ft

K4350-06X300610719

(0 reviews)

$343.61

+ $21.45 Shipping

62.
Kuriyama K4350-08X300 Tubing, Flexible, EVA, OD 0.719 In, 300 Ft

Kuriyama

Tubing, Flexible, EVA, OD 0.719 In, 300 Ft

K4350-08X300610720

(0 reviews)

$481.80

+ $24.70 Shipping

63.
Kuriyama K4350-12X300 Tubing, Flexible, EVA , OD 0.97 In, 300 Ft

Kuriyama

Tubing, Flexible, EVA , OD 0.97 In, 300 Ft

K4350-12X300610721

(0 reviews)

$622.92

+ $7.15 Shipping

64.
Kuriyama K4350-16X200 Tubing, Flexible, EVA, OD 1.31 In, 200 Ft

Kuriyama

Tubing, Flexible, EVA, OD 1.31 In, 200 Ft

K4350-16X200610722

(0 reviews)

$722.57

+ $35.75 Shipping

65.
Kuriyama K010-0305X100 Tubing, 3/16 In ID, 5/16 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 3/16 In ID, 5/16 In OD, 100 Ft

K010-0305X100610724

(0 reviews)

$21.62

+ $9.10 Shipping

66.
Kuriyama K010-0306X100 Tubing, 3/16 In ID, 3/8 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 3/16 In ID, 3/8 In OD, 100 Ft

K010-0306X100610725

(0 reviews)

$35.39

+ $10.40 Shipping

67.
Kuriyama K010-0407X100 Tubing, 1/4 In ID, 7/16 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 1/4 In ID, 7/16 In OD, 100 Ft

K010-0407X100610726

(0 reviews)

$40.89

+ $11.05 Shipping

68.
Kuriyama K010-0408X100 Tubing, 1/4 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 1/4 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft

K010-0408X100610727

(0 reviews)

$67.64

+ $13.00 Shipping

69.
Kuriyama K010-0508X100 Tubing, 5/16 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 5/16 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft

K010-0508X100610728

(0 reviews)

$50.22

+ $11.70 Shipping

70.
Kuriyama K010-0509X100 Tubing, 5/16 In ID, 9/16 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 5/16 In ID, 9/16 In OD, 100 Ft

K010-0509X100610729

(0 reviews)

$78.84

+ $13.00 Shipping

71.
Kuriyama K010-0610X100 Tubing, 3/8 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 3/8 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft

K010-0610X100610731

(0 reviews)

$75.79

+ $14.30 Shipping

72.
Kuriyama K010-1014X100 Tubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 Ft

K010-1014X100610736

(0 reviews)

$110.65

+ $18.20 Shipping

73.
Kuriyama K010-1218X100 Tubing, 3/4 In ID, 1 1/8 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 3/4 In ID, 1 1/8 In OD, 100 Ft

K010-1218X100610737

(0 reviews)

$210.34

+ $26.65 Shipping

74.
Kuriyama K010-1220X100 Tubing, 3/4 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 3/4 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft

K010-1220X100610738

(0 reviews)

$306.31

+ $33.80 Shipping

75.
Kuriyama K010-1418X100 Tubing, 7/8 In ID, 1 1/8 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 7/8 In ID, 1 1/8 In OD, 100 Ft

K010-1418X100610739

(0 reviews)

$161.49

+ $22.75 Shipping

76.
Kuriyama K010-1420X100 Tubing, 7/18 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 7/18 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft

K010-1420X100610740

(0 reviews)

$217.95

+ $30.55 Shipping

77.
Kuriyama K010-1622X100 Tubing, 1 In ID, 1 3/8 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 1 In ID, 1 3/8 In OD, 100 Ft

K010-1622X100610741

(0 reviews)

$256.24

+ $32.50 Shipping

78.
Kuriyama K010-1624X100 Tubing, 1 In ID, 1 1/2 In OD, 100 Ft

Kuriyama

Tubing, 1 In ID, 1 1/2 In OD, 100 Ft

K010-1624X100610742

(0 reviews)

$357.84

+ $42.25 Shipping

79.
Kuriyama K010-2028X50 Tubing, 1 1/4 In ID, 1 3/4 In OD, 50 Ft

Kuriyama

Tubing, 1 1/4 In ID, 1 3/4 In OD, 50 Ft

K010-2028X50610744

(0 reviews)

$214.76

+ $28.60 Shipping

80.
Kuriyama K010-2432X50 Tubing, 1 1/2 In ID, 2 In OD, 50 Ft

Kuriyama

Tubing, 1 1/2 In ID, 2 In OD, 50 Ft

K010-2432X50610745

(0 reviews)

$256.24

+ $31.20 Shipping

81.
Kuriyama R224-BU-0608 Tubing, 3/8 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft, Blue

Kuriyama

Tubing, 3/8 In ID, 1/2 In OD, 100 Ft, Blue

R224-BU-0608610800

(0 reviews)

$76.04

+ $10.40 Shipping

82.
Kuriyama R224-BU-0710 Tubing, 7/16 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, Blue

Kuriyama

Tubing, 7/16 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, Blue

R224-BU-0710610801

(0 reviews)

$113.54

+ $11.70 Shipping

83.
Kuriyama R224-BU-0810 Tubing, 1/2 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, Blue

Kuriyama

Tubing, 1/2 In ID, 5/8 In OD, 100 Ft, Blue

R224-BU-0810610802

(0 reviews)

$109.56

+ $11.70 Shipping

84.
Kuriyama R224-BU-1014 Tubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 Ft, Blue

Kuriyama

Tubing, 5/8 In ID, 7/8 In OD, 100 Ft, Blue

R224-BU-1014610803

(0 reviews)

$181.63

+ $17.55 Shipping

85.
Kuriyama R224-BU-1216 Tubing, 3/4 In ID, 1 In OD, 100 Ft, Blue

Kuriyama

Tubing, 3/4 In ID, 1 In OD, 100 Ft, Blue

R224-BU-1216610804

(0 reviews)

$215.25

+ $22.10 Shipping

86.
Kuriyama R224-BU-1620 Tubing, 1 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft, Blue

Kuriyama

Tubing, 1 In ID, 1 1/4 In OD, 100 Ft, Blue

R224-BU-1620610805

(0 reviews)

$309.75

+ $26.65 Shipping