Dayton Motors

Categories

Grid|List
60120
541.
Dayton 2MEP1 StartCapacitor, 130-158 MFD, 330 VAC, Round

Dayton

StartCapacitor, 130-158 MFD, 330 VAC, Round

2MEP1 503665

(0 reviews)

$25.00

+ $7.15 Shipping

542.
Dayton 4VAG1 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

Dayton

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

4VAG1 1325009

(0 reviews)

$295.07

+ $16.90 Shipping

543.
Dayton 6WY40 Washdown Motor, 3 Ph, TEFC, 1 HP, 3470 rpm

Dayton

Washdown Motor, 3 Ph, TEFC, 1 HP, 3470 rpm

6WY40 140957

(0 reviews)

$1,143.25

+ $31.85 Shipping

544.
Dayton 4M195 HVAC Motor, 115V, Ring, 2 In. L, Auto

Dayton

HVAC Motor, 115V, Ring, 2 In. L, Auto

4M195 80524

(0 reviews)

$93.07

+ $8.45 Shipping

545.
Dayton 6FLV1 Motor Start Capacitor, 340-408, 165v, Round

Dayton

Motor Start Capacitor, 340-408, 165v, Round

6FLV1 1426158

(0 reviews)

$26.76

+ $7.15 Shipping

546.
Dayton 5K671 Mtr, 1/4, 1/8HP, 1725/1140RPM, 115V

Dayton

Mtr, 1/4, 1/8HP, 1725/1140RPM, 115V

5K671 84385

(0 reviews)

$262.81

+ $18.85 Shipping

547.
Dayton 6FLN1 Motor Run Capacitor, 70 MFD, 370 V, Oval

Dayton

Motor Run Capacitor, 70 MFD, 370 V, Oval

6FLN1 1426108

(0 reviews)

$61.19

+ $7.15 Shipping

548.
Dayton 5K192 GP Mtr, CS, TEFC, 1/3 HP, 1725 rpm, 48

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 1/3 HP, 1725 rpm, 48

5K192 80358

(0 reviews)

$415.31

+ $20.80 Shipping

549.
Dayton 6FLR5 Dual Motor Run Capacitor, 70/5, 370v, Round

Dayton

Dual Motor Run Capacitor, 70/5, 370v, Round

6FLR5 1426132

(0 reviews)

$77.04

+ $7.15 Shipping

550.
Dayton 2MEA4 Run Capacitor, 35/5 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 35/5 MFD, 440 VAC, Oval

2MEA4 495693

(0 reviews)

$47.68

+ $7.15 Shipping

551.
Dayton 2MEA5 Run Capacitor, 40/5 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 40/5 MFD, 440 VAC, Oval

2MEA5 505187

(0 reviews)

$50.19

+ $7.15 Shipping

552.
Dayton 4UHC4 Run Capacitor, 30/7.5 MFD, 370 VAC, Round

Dayton

Run Capacitor, 30/7.5 MFD, 370 VAC, Round

4UHC4 641930

(0 reviews)

$34.73

+ $7.15 Shipping

553.
Dayton 6FLR2 Dual Motor Run Capacitor, 50/3, 370v, Round

Dayton

Dual Motor Run Capacitor, 50/3, 370v, Round

6FLR2 1426129

(0 reviews)

$51.95

+ $7.15 Shipping

554.
Dayton 6FLW0 Mtr Start Capacitor, 233-280, 220-250v, Rnd

Dayton

Mtr Start Capacitor, 233-280, 220-250v, Rnd

6FLW0 1426167

(0 reviews)

$33.91

+ $7.15 Shipping

555.
Dayton 6XJ02 GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/12 HP, 850 rpm, 56CZ

$335.86

+ $22.10 Shipping

556.
Dayton 2MEA8 Run Capacitor, 55/5 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 55/5 MFD, 440 VAC, Oval

2MEA8 533793

(0 reviews)

$65.85

+ $7.15 Shipping

557.
Dayton 22F177 Dry Run Capacitor, 8 MFD, 440V

Dayton

Dry Run Capacitor, 8 MFD, 440V

22F177 1940213

(0 reviews)

$18.97

+ $7.15 Shipping

558.
Dayton 2MDX7 Run Capacitor, 30/5 MFD, 370 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 30/5 MFD, 370 VAC, Oval

2MDX7 516590

(0 reviews)

$37.24

+ $7.15 Shipping

559.
Dayton 1ZME9 Paint Tank Eyebolt & Knob

Dayton

Paint Tank Eyebolt & Knob

1ZME9 347534

(0 reviews)

$25.67

+ $7.15 Shipping

560.
Dayton 6FLK9 Mtr Start Capacitor, 400-480, 110-125v, Rnd

Dayton

Mtr Start Capacitor, 400-480, 110-125v, Rnd

6FLK9 1426096

(0 reviews)

$15.32

+ $7.15 Shipping

561.
Dayton 6FLL2 Motor Start Capacitor, 56-75, 110-125v, Rnd

Dayton

Motor Start Capacitor, 56-75, 110-125v, Rnd

6FLL2 1426099

(0 reviews)

$12.65

+ $7.15 Shipping

562.
Dayton 3M561 HVAC Motor, 115V, Stud, 1-1/2 In. L, Sleeve

Dayton

HVAC Motor, 115V, Stud, 1-1/2 In. L, Sleeve

3M561 85676

(0 reviews)

$66.65

+ $8.45 Shipping

563.
Dayton 4M091 HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, Auto, 2-1/4 In. L

Dayton

HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, Auto, 2-1/4 In. L

4M091 81418

(0 reviews)

$65.79

+ $8.45 Shipping

564.
Dayton 4M095 HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, 2-5/16 In. L

Dayton

HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, 2-5/16 In. L

4M095 79995

(0 reviews)

$86.62

+ $8.45 Shipping

565.
Dayton 7E665 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

7E665 140068

(0 reviews)

$148.25

+ $18.20 Shipping

566.
Dayton 7E675 Mtr, PSC, 3/4hp, 1075/4, 115, Ring/Stud/Hole

Dayton

Mtr, PSC, 3/4hp, 1075/4, 115, Ring/Stud/Hole

7E675 142296

(0 reviews)

$191.65

+ $21.45 Shipping

567.
Dayton 7E649 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 115 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 115 V, Ring/Stud

7E649 139765

(0 reviews)

$115.28

+ $16.25 Shipping

568.
Dayton 6K145 GP Mtr, CS, TEFC, 3 HP, 3450 rpm, 182T

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 3 HP, 3450 rpm, 182T

6K145 83822

(0 reviews)

$603.88

+ $56.55 Shipping

569.
Dayton 5K559 GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/6 HP, 1140 rpm, 56Z

$254.51

+ $18.85 Shipping

570.
Dayton 6XH67 GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/2 HP, 1725 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/2 HP, 1725 rpm, 56

6XH67 84099

(0 reviews)

$389.46

+ $21.45 Shipping

571.
Dayton 6K005 GP Mtr, CS, ODP, 1/3 HP, 1725 rpm, 56C

Dayton

GP Mtr, CS, ODP, 1/3 HP, 1725 rpm, 56C

6K005 84216

(0 reviews)

$294.11

+ $18.85 Shipping

573.
Dayton 3M226 Condenser Fan Motor, 1/4 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/4 HP, 1075 rpm, 60Hz

3M226 81881

(0 reviews)

$192.60

+ $14.95 Shipping

574.
Dayton 4UX67 Motor, 1/4 HP, Yoke

Dayton

Motor, 1/4 HP, Yoke

4UX67 81967

(0 reviews)

$223.66

+ $16.25 Shipping

575.
Dayton 5K602 GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/3 HP, 1725 rpm, 48

Dayton

GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/3 HP, 1725 rpm, 48

5K602 81977

(0 reviews)

$200.66

+ $16.25 Shipping

576.
Dayton 3M994 Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 1075 rpm, 60Hz

3M994 80860

(0 reviews)

$258.53

+ $17.55 Shipping

577.
Dayton 2N101 Mtr, 3 Ph, 1/4hp, 1725, 208-230/460, Eff 62.0

$273.24

+ $15.60 Shipping

578.
Dayton 4M062 Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 1075 rpm, 60Hz

4M062 81129

(0 reviews)

$222.48

+ $18.85 Shipping

579.
Dayton 6XJ03 Mtr, 1/6HP, 1725RPM, 115V

Dayton

Mtr, 1/6HP, 1725RPM, 115V

6XJ03 81201

(0 reviews)

$195.20

+ $18.20 Shipping

580.
Dayton 3LU86 Motor, 3/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 3/4hp, D/D Blower

3LU86 81302

(0 reviews)

$205.88

+ $18.85 Shipping

581.
Dayton 6K184 GP Mtr, CS, TEFC, 1/2 HP, 3450 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 1/2 HP, 3450 rpm, 56

6K184 83128

(0 reviews)

$273.48

+ $21.45 Shipping

582.
Dayton 5K654 Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

5K654 83533

(0 reviews)

$231.25

+ $19.50 Shipping

583.
Dayton 6K826 GP Mtr, CS, ODP, 1-1/2 HP, 1725 rpm, 145T

Dayton

GP Mtr, CS, ODP, 1-1/2 HP, 1725 rpm, 145T

6K826 83541

(0 reviews)

$390.17

+ $33.15 Shipping

584.
Dayton 1F640A Wshdwn DC Mtr, TEFC, 1 HP, 1725rpm, 180VDC

Dayton

Wshdwn DC Mtr, TEFC, 1 HP, 1725rpm, 180VDC

1F640A 82274

(0 reviews)

$1,036.04

+ $31.20 Shipping

585.
Dayton 3LU93 Condenser Fan Motor, 1/6 HP, 825 rpm, 60 Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/6 HP, 825 rpm, 60 Hz

3LU93 82402

(0 reviews)

$148.00

+ $14.95 Shipping

586.
Dayton 5GD60 GP Mtr, CS, TEFC, 3/4 HP, 1725 rpm, 56C

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 3/4 HP, 1725 rpm, 56C

5GD60 82527

(0 reviews)

$373.09

+ $25.35 Shipping

587.
Dayton 1F650A Wshdwn Motor, TEFC, 1/2 HP, 1725rpm, 90VDC

Dayton

Wshdwn Motor, TEFC, 1/2 HP, 1725rpm, 90VDC

1F650A 82545

(0 reviews)

$714.41

+ $22.10 Shipping

588.
Dayton 3N698 Mtr, 3 Ph, 1.5hp, 1725, 208-230/460, Eff 80.0

$467.03

+ $26.65 Shipping

589.
Dayton 3M722 HVAC Motor, 1.1A, Sleeve, 2 In. L, Auto

Dayton

HVAC Motor, 1.1A, Sleeve, 2 In. L, Auto

3M722 85063

(0 reviews)

$78.27

+ $8.45 Shipping

590.
Dayton 5K960 GP Mtr, CS, TEFC, 1 HP, 3450 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 1 HP, 3450 rpm, 56

5K960 85319

(0 reviews)

$327.32

+ $26.65 Shipping

591.
Dayton 6XJ08 Mtr, 1/4HP, 1725RPM, 115/230V

Dayton

Mtr, 1/4HP, 1725RPM, 115/230V

6XJ08 85361

(0 reviews)

$207.07

+ $18.20 Shipping

592.
Dayton 3M217 Condenser Fan Motor, 1/3 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/3 HP, 1075 rpm, 60Hz

3M217 85651

(0 reviews)

$214.42

+ $16.25 Shipping

593.
Dayton 3N486 Mtr, 3 Ph, 2 HP, 1725, 208-230/460V, Eff 82.5

$389.94

+ $33.15 Shipping

594.
Dayton 1F644A Wshdwn Motor, TEFC, 3/4 HP, 1725rpm, 180VDC

Dayton

Wshdwn Motor, TEFC, 3/4 HP, 1725rpm, 180VDC

1F644A 82650

(0 reviews)

$871.42

+ $27.30 Shipping

595.
Dayton 4C354 Osc Motor, 1/4 HP, 1075, 115 V, 48YZ, TEAO

Dayton

Osc Motor, 1/4 HP, 1075, 115 V, 48YZ, TEAO

4C354 84509

(0 reviews)

$459.91

+ $19.50 Shipping

596.
Dayton 6K436 GP Mtr, CS, TEFC, 3/4 HP, 1745 rpm, 56C

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 3/4 HP, 1745 rpm, 56C

6K436 84752

(0 reviews)

$332.06

+ $29.25 Shipping

597.
Dayton 5K984 GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/2 HP, 1725 rpm, 48

Dayton

GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/2 HP, 1725 rpm, 48

5K984 84768

(0 reviews)

$208.25

+ $18.20 Shipping

598.
Dayton 3M571 HVAC Motor, 1/15 HP, 1550 rpm, 115V

Dayton

HVAC Motor, 1/15 HP, 1550 rpm, 115V

3M571 84864

(0 reviews)

$130.88

+ $11.05 Shipping

599.
Dayton 6K975 GP Mtr, CS, TEFC, 1/4 HP, 1725 rpm, 56C

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 1/4 HP, 1725 rpm, 56C

6K975 78911

(0 reviews)

$258.30

+ $18.20 Shipping

600.
Dayton 6XH73 GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/4 HP, 850 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, Split Ph, ODP, 1/4 HP, 850 rpm, 56

6XH73 80210

(0 reviews)

$536.99

+ $27.30 Shipping