Dayton Motors

Categories

Grid|List
60120
481.
Dayton 5K671 Mtr, 1/4, 1/8HP, 1725/1140RPM, 115V

Dayton

Mtr, 1/4, 1/8HP, 1725/1140RPM, 115V

5K671 84385

(0 reviews)

$228.41

+ $18.85 Shipping

482.
Dayton 7E675 Mtr, PSC, 3/4hp, 1075/4, 115, Ring/Stud/Hole

Dayton

Mtr, PSC, 3/4hp, 1075/4, 115, Ring/Stud/Hole

7E675 142296

(0 reviews)

$191.18

+ $21.45 Shipping

483.
Dayton 4UX68 Fan Motor, Split-Ph, 1/3 HP, 1725, 115v.48YZ

Dayton

Fan Motor, Split-Ph, 1/3 HP, 1725, 115v.48YZ

4UX68 142700

(0 reviews)

$265.18

+ $20.15 Shipping

484.
Dayton 6K633 GP Mtr, CS, ODP, 5 HP, 3450 rpm, 184T

Dayton

GP Mtr, CS, ODP, 5 HP, 3450 rpm, 184T

6K633 83652

(0 reviews)

$697.34

+ $59.80 Shipping

485.
Dayton 5K258 Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K258 83277

(0 reviews)

$194.26

+ $19.50 Shipping

486.
Dayton 7E665 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

7E665 140068

(0 reviews)

$147.76

+ $18.20 Shipping

487.
Dayton 7E649 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 115 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 115 V, Ring/Stud

7E649 139765

(0 reviews)

$114.75

+ $16.25 Shipping

488.
Dayton 6K484 GP Mtr, CS, TEFC, 1 HP, 3450 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 1 HP, 3450 rpm, 56

6K484 82718

(0 reviews)

$331.35

+ $24.05 Shipping

489.
Dayton 6K346 GP Mtr, CS, ODP, 3/4 HP, 3450 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, CS, ODP, 3/4 HP, 3450 rpm, 56

6K346 82606

(0 reviews)

$264.94

+ $24.05 Shipping

490.
Dayton 6XJ26 GP Mtr, CSCR, ODP, 3/4 HP, 1725 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, CSCR, ODP, 3/4 HP, 1725 rpm, 56

6XJ26 83099

(0 reviews)

$392.54

+ $24.05 Shipping

491.
Dayton 1YBU4 Aeration Fan Mtr, PSC, TEAO, 1 HP, 3450 RPM

Dayton

Aeration Fan Mtr, PSC, TEAO, 1 HP, 3450 RPM

1YBU4 446992

(0 reviews)

$379.03

+ $26.65 Shipping

492.
Dayton 1YBW1 Aratn Fan Mtr, Splt Ph, TEAO, 1/2hp, 1725rpm

Dayton

Aratn Fan Mtr, Splt Ph, TEAO, 1/2hp, 1725rpm

1YBW1 445168

(0 reviews)

$286.76

+ $24.05 Shipping

493.
Dayton 2M277 Universal AC/DC Mtr, 1/15hp, 5000 RPM, 115V

Dayton

Universal AC/DC Mtr, 1/15hp, 5000 RPM, 115V

2M277 46015

(0 reviews)

$93.17

+ $8.45 Shipping

494.
Dayton 1TRX1 Washdown Motor, 3 Ph, TEFC, 2 HP, 1725 rpm

Dayton

Washdown Motor, 3 Ph, TEFC, 2 HP, 1725 rpm

1TRX1 435174

(0 reviews)

$604.36

+ $31.20 Shipping

495.
Dayton 1TMY7 Farm Duty Mtr, Cap Start, TEFC, 5hp, 1740rpm

Dayton

Farm Duty Mtr, Cap Start, TEFC, 5hp, 1740rpm

1TMY7 434845

(0 reviews)

$656.54

+ $81.25 Shipping

496.
Dayton 3M545 HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, 2-1/16 In. L, Auto

$57.59

+ $8.45 Shipping

497.
Dayton 4K142 Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

4K142 62809

(0 reviews)

$391.60

+ $18.85 Shipping

498.
Dayton 4M095 HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, 2-5/16 In. L

Dayton

HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, 2-5/16 In. L

4M095 79995

(0 reviews)

$82.97

+ $8.45 Shipping

499.
Dayton 3M561 HVAC Motor, 115V, Stud, 1-1/2 In. L, Sleeve

Dayton

HVAC Motor, 115V, Stud, 1-1/2 In. L, Sleeve

3M561 85676

(0 reviews)

$65.99

+ $8.45 Shipping

500.
Dayton 3LU90 Motor, 1hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1hp, D/D Blower

3LU90 135344

(0 reviews)

$241.94

+ $20.80 Shipping

501.
Dayton 3LU99 Condenser Fan Motor, 3/4 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 3/4 HP, 1075 rpm, 60Hz

3LU99 58015

(0 reviews)

$206.83

+ $20.15 Shipping

502.
Dayton 4M099 Motor, 1/3hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/3hp, D/D Blower

4M099 58361

(0 reviews)

$98.49

+ $14.95 Shipping

503.
Dayton 3M573 HVAC Motor, 1/15 HP, 1550 rpm, 115V

Dayton

HVAC Motor, 1/15 HP, 1550 rpm, 115V

3M573 58107

(0 reviews)

$102.94

+ $10.40 Shipping

504.
Dayton 4M263 Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 825 rpm, 60 Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 825 rpm, 60 Hz

4M263 83979

(0 reviews)

$205.64

+ $17.55 Shipping

505.
Dayton 3RCX8 HVAC Motor, 1550 rpm, 208-230V, 1/20 HP

Dayton

HVAC Motor, 1550 rpm, 208-230V, 1/20 HP

3RCX8 654813

(0 reviews)

$84.77

+ $9.10 Shipping

506.
Dayton 4M249 C-Frame Motor, Shaded Pole, 2-1/2 In. L

Dayton

C-Frame Motor, Shaded Pole, 2-1/2 In. L

4M249 60619

(0 reviews)

$46.68

+ $7.80 Shipping

507.
Dayton 3M581 HVAC Motor, 1/20 HP, 1550 rpm, 115V

Dayton

HVAC Motor, 1/20 HP, 1550 rpm, 115V

3M581 60173

(0 reviews)

$137.90

+ $11.70 Shipping

508.
Dayton 3LU94 Condenser Fan Motor, 1/4 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/4 HP, 1075 rpm, 60Hz

3LU94 81686

(0 reviews)

$158.21

+ $16.25 Shipping

509.
Dayton 4M091 HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, Auto, 2-1/4 In. L

Dayton

HVAC Motor, 0.9A, Sleeve, Auto, 2-1/4 In. L

4M091 81418

(0 reviews)

$64.71

+ $8.45 Shipping

510.
Dayton 3LU88 Motor, 3/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 3/4hp, D/D Blower

3LU88 140289

(0 reviews)

$172.67

+ $20.15 Shipping

511.
Dayton 4M161 HVAC Motor, 1/10 HP, 1550 rpm, 115V

Dayton

HVAC Motor, 1/10 HP, 1550 rpm, 115V

4M161 144803

(0 reviews)

$184.06

+ $11.70 Shipping

512.
Dayton 3LU80 Motor, 1/3hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/3hp, D/D Blower

3LU80 139406

(0 reviews)

$138.76

+ $16.90 Shipping

513.
Dayton 3M827 Fan Motor, 1/15 HP, 1550, 115 V, OpAO, 2 Spd

$200.89

+ $11.05 Shipping

514.
Dayton 4M195 HVAC Motor, 115V, Ring, 2 In. L, Auto

Dayton

HVAC Motor, 115V, Ring, 2 In. L, Auto

4M195 80524

(0 reviews)

$79.65

+ $8.45 Shipping

515.
Dayton 3LU97 Condenser Fan Motor, 1/3 HP, 825 rpm, 60 Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/3 HP, 825 rpm, 60 Hz

3LU97 84319

(0 reviews)

$169.83

+ $18.20 Shipping

516.
Dayton 3LU77 Motor, 1/3hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/3hp, D/D Blower

3LU77 85636

(0 reviews)

$167.45

+ $15.60 Shipping

517.
Dayton 4M096 Motor, 1/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/4hp, D/D Blower

4M096 61257

(0 reviews)

$92.03

+ $14.30 Shipping

518.
Dayton 3M221 Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 1075 rpm, 60Hz

Dayton

Condenser Fan Motor, 1/2 HP, 1075 rpm, 60Hz

3M221 83004

(0 reviews)

$212.52

+ $18.20 Shipping

519.
Dayton 4M163 HVAC Motor, 1/8 HP, 1550 rpm, 115V

Dayton

HVAC Motor, 1/8 HP, 1550 rpm, 115V

4M163 145047

(0 reviews)

$189.99

+ $11.70 Shipping

520.
Dayton 1AGF9 Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, TENV

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, TENV

1AGF9 355622

(0 reviews)

$152.98

+ $14.30 Shipping

521.
Dayton 1EJR4 Farm Duty Mtr, 3 Ph, TEFC, 1/2 HP, 1725 RPM

Dayton

Farm Duty Mtr, 3 Ph, TEFC, 1/2 HP, 1725 RPM

1EJR4 426071

(0 reviews)

$314.98

+ $23.40 Shipping

522.
Dayton 1YBV9 Aratn Fan Mtr, Splt Ph, TEAO, 1/2hp, 1725rpm

Dayton

Aratn Fan Mtr, Splt Ph, TEAO, 1/2hp, 1725rpm

1YBV9 440265

(0 reviews)

$259.24

+ $24.05 Shipping

523.
Dayton 2NKY2 GP Mtr, 3 Ph, ODP, 2 HP, 1745rpm, 143-5T/56HZ

Dayton

GP Mtr, 3 Ph, ODP, 2 HP, 1745rpm, 143-5T/56HZ

2NKY2 533443

(0 reviews)

$468.44

+ $38.35 Shipping

524.
Dayton 2NKY3 GP Mtr, 3Ph, TEFC, 2 HP, 1745rpm, 143-5T/56HZ

Dayton

GP Mtr, 3Ph, TEFC, 2 HP, 1745rpm, 143-5T/56HZ

2NKY3 523690

(0 reviews)

$521.81

+ $37.70 Shipping

525.
Dayton 2N866 Mtr, 3 Ph, 3/4hp, 1725, 208-230/460, Eff 74.8

$317.60

+ $20.80 Shipping

526.
Dayton 2N865 Mtr, 3 Ph, 1/2hp, 1725, 208-230/460, Eff 70.0

$293.64

+ $21.45 Shipping

527.
Dayton 2MXU1 Mtr, 3 Ph, 2 HP, 1725, 208-230/460V, Eff 86.5

Dayton

Mtr, 3 Ph, 2 HP, 1725, 208-230/460V, Eff 86.5

2MXU1 484967

(0 reviews)

$527.98

+ $50.70 Shipping

528.
Dayton 4GYZ3 Mtr, 3 Ph, 5 HP, 1740, 208-230/460V, Eff 89.5

Dayton

Mtr, 3 Ph, 5 HP, 1740, 208-230/460V, Eff 89.5

4GYZ3 624324

(0 reviews)

$580.64

+ $66.30 Shipping

529.
Dayton 4K852 GP Mtr, CS, ODP, 1/3 HP, 1725 rpm, 56

Dayton

GP Mtr, CS, ODP, 1/3 HP, 1725 rpm, 56

4K852 86093

(0 reviews)

$265.65

+ $18.20 Shipping

530.
Dayton 1K067 GP Mtr, CS, TEFC, 2 HP, 1725 rpm, 56H

Dayton

GP Mtr, CS, TEFC, 2 HP, 1725 rpm, 56H

1K067 85796

(0 reviews)

$667.45

+ $34.45 Shipping

531.
Dayton 3N854 Mtr, 3 Ph, 1/3hp, 3450, 208-230/460, Eff 78.5

Dayton

Mtr, 3 Ph, 1/3hp, 3450, 208-230/460, Eff 78.5

3N854 142836

(0 reviews)

$255.22

+ $17.55 Shipping

532.
Dayton 6ML02 DC Motor, PM, TENV, 1/2 HP, 1800 rpm, 12VDC

Dayton

DC Motor, PM, TENV, 1/2 HP, 1800 rpm, 12VDC

6ML02 82131

(0 reviews)

$660.80

+ $27.30 Shipping

533.
Dayton 4Z524A DC Motor, PM, TEFC, 1/2 HP, 1725 rpm, 180VDC

Dayton

DC Motor, PM, TEFC, 1/2 HP, 1725 rpm, 180VDC

4Z524A 59121

(0 reviews)

$518.49

+ $22.75 Shipping

534.
Dayton 1ZME9 Paint Tank Eyebolt & Knob

Dayton

Paint Tank Eyebolt & Knob

1ZME9 347534

(0 reviews)

$21.59

+ $7.15 Shipping

535.
Dayton 2MET1 Start Capacitor, 124-149mfd, 220-250 V, Rnd

Dayton

Start Capacitor, 124-149mfd, 220-250 V, Rnd

2MET1 516119

(0 reviews)

$14.67

+ $7.15 Shipping

536.
Dayton 2MEA4 Run Capacitor, 35/5 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 35/5 MFD, 440 VAC, Oval

2MEA4 495693

(0 reviews)

$32.68

+ $7.15 Shipping

537.
Dayton 2MDZ5 Run Capacitor, 35 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 35 MFD, 440 VAC, Oval

2MDZ5 508146

(0 reviews)

$29.42

+ $7.15 Shipping

538.
Dayton 2MDZ3 Run Capacitor, 25 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 25 MFD, 440 VAC, Oval

2MDZ3 516559

(0 reviews)

$23.07

+ $7.15 Shipping

539.
Dayton 2MEA8 Run Capacitor, 55/5 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 55/5 MFD, 440 VAC, Oval

2MEA8 533793

(0 reviews)

$45.30

+ $7.15 Shipping

540.
Dayton 2MEA5 Run Capacitor, 40/5 MFD, 440 VAC, Oval

Dayton

Run Capacitor, 40/5 MFD, 440 VAC, Oval

2MEA5 505187

(0 reviews)

$34.53

+ $7.15 Shipping