1.
Dayton 6K720 Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

Dayton

Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

6K720 59231

(0 reviews)

$521.81

+ $24.05 Shipping

2.
Leeson 113627.00 Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

Leeson

Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

113627.00 439593

(0 reviews)

$638.52

+ $22.75 Shipping

3.
Dayton 4K142 Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

4K142 62809

(0 reviews)

$391.60

+ $18.85 Shipping

4.
Dayton 4K146 Power Tool Motor, 1 HP, 1725 RPM, 115/230V

Dayton

Power Tool Motor, 1 HP, 1725 RPM, 115/230V

4K146 329208

(0 reviews)

$499.51

+ $26.65 Shipping

5.
Dayton 4K144 Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

4K144 341888

(0 reviews)

$452.79

+ $24.70 Shipping

6.
Dayton 4K145 Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

Dayton

Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

4K145 60851

(0 reviews)

$453.50

+ $22.75 Shipping

7.
Dayton 4K781 Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

4K781 60959

(0 reviews)

$366.46

+ $21.45 Shipping

8.
Leeson 120998.00 Saw Motor, 4 HP, 3450 RPM, 230V

Leeson

Saw Motor, 4 HP, 3450 RPM, 230V

120998.00 443455

(0 reviews)

$742.26

+ $37.70 Shipping

9.
Leeson 120997.00 Saw Motor, 2 HP, 3450 RPM, 115/230V

Leeson

Saw Motor, 2 HP, 3450 RPM, 115/230V

120997.00 447358

(0 reviews)

$590.90

+ $36.40 Shipping

10.
Dayton 4K783 Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

4K783 324962

(0 reviews)

$428.12

+ $24.70 Shipping

11.
Dayton 5K285 Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

5K285 331153

(0 reviews)

$322.83

+ $18.85 Shipping

12.
Dayton 4K141 Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

4K141 337583

(0 reviews)

$349.61

+ $20.80 Shipping

13.
Dayton 4K143 Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

4K143 59858

(0 reviews)

$402.27

+ $23.40 Shipping

14.
Dayton 6K866 Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115V

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115V

6K866 59901

(0 reviews)

$245.73

+ $16.25 Shipping

15.
Dayton 5K286 Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

5K286 60593

(0 reviews)

$375.91

+ $23.40 Shipping

16.
Dayton 5K600 Power Tool Motor, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V

Dayton

Power Tool Motor, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V

5K600 59619

(0 reviews)

$198.05

+ $16.25 Shipping

17.
Leeson 120925.00 Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

Leeson

Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

120925.00 446527

(0 reviews)

$548.80

+ $36.40 Shipping

18.
Leeson 120824.00 Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

Leeson

Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

120824.00 454028

(0 reviews)

$667.58

+ $40.95 Shipping

19.
Leeson 120728.00 Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

Leeson

Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

120728.00 441878

(0 reviews)

$720.71

+ $41.60 Shipping