1.
Dayton 6K720 Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

Dayton

Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

6K720 59231

(0 reviews)

$521.81

+ $24.05 Shipping

2.
Leeson 113627.00 Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

Leeson

Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

113627.00 439593

(0 reviews)

$629.49

+ $22.75 Shipping

3.
Dayton 4K142 Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

4K142 62809

(0 reviews)

$391.60

+ $18.85 Shipping

4.
Dayton 4K145 Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

Dayton

Power Tool Motor, 1 HP, 3450 RPM, 115/230V

4K145 60851

(0 reviews)

$453.50

+ $22.75 Shipping

5.
Dayton 4K781 Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230

4K781 60959

(0 reviews)

$366.46

+ $21.45 Shipping

6.
Dayton 4K146 Power Tool Motor, 1 HP, 1725 RPM, 115/230V

Dayton

Power Tool Motor, 1 HP, 1725 RPM, 115/230V

4K146 329208

(0 reviews)

$499.51

+ $26.65 Shipping

7.
Leeson 120997.00 Saw Motor, 2 HP, 3450 RPM, 115/230V

Leeson

Saw Motor, 2 HP, 3450 RPM, 115/230V

120997.00 447358

(0 reviews)

$567.34

+ $36.40 Shipping

8.
Dayton 4K144 Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

4K144 341888

(0 reviews)

$452.79

+ $24.70 Shipping

9.
Weg 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 HP, 3470 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 5 HP, 3470 RPM, 208-230/460V

00536ES3ESA80ML 595202

(0 reviews)

$1,211.88

+ $76.05 Shipping

10.
Weg 01018ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 10 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

01018ES3ESA90LR 595216

(0 reviews)

$1,990.72

+ $128.70 Shipping

11.
Leeson 120998.00 Saw Motor, 4 HP, 3450 RPM, 230V

Leeson

Saw Motor, 4 HP, 3450 RPM, 230V

120998.00 443455

(0 reviews)

$692.65

+ $37.70 Shipping

12.
Dayton 5K600 Power Tool Motor, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V

Dayton

Power Tool Motor, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V

5K600 59619

(0 reviews)

$198.05

+ $16.25 Shipping

13.
Dayton 4K143 Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

4K143 59858

(0 reviews)

$402.27

+ $23.40 Shipping

14.
Dayton 6K866 Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115V

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115V

6K866 59901

(0 reviews)

$245.73

+ $16.25 Shipping

15.
Dayton 5K286 Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 3450 RPM, 115/230

5K286 60593

(0 reviews)

$375.91

+ $23.40 Shipping

16.
Dayton 4K783 Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 3/4 HP, 1750 RPM, 115/230

4K783 324962

(0 reviews)

$428.12

+ $24.70 Shipping

17.
Dayton 5K285 Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

5K285 331153

(0 reviews)

$322.83

+ $18.85 Shipping

18.
Dayton 4K141 Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

Dayton

Power Tool Motor, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/230

4K141 337583

(0 reviews)

$349.61

+ $20.80 Shipping

19.
Weg 00336ES3ESA80SL Arbor Motor, 3 HP, 3500 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 3 HP, 3500 RPM, 208-230/460V

00336ES3ESA80SL 595198

(0 reviews)

$1,045.48

+ $65.00 Shipping

20.
Weg 00736ES3HSA80LL Saw Arbor Motor, 7-1/2 HP, 3490 RPM, 575V

Weg

Saw Arbor Motor, 7-1/2 HP, 3490 RPM, 575V

00736ES3HSA80LL 595199

(0 reviews)

$1,536.65

+ $98.15 Shipping

21.
Weg 00336ES3ESA80SR Arbor Motor, 3 HP, 3500 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 3 HP, 3500 RPM, 208-230/460V

00336ES3ESA80SR 595201

(0 reviews)

$1,045.48

+ $65.65 Shipping

22.
Weg 00718ES3ESA90LR Arbor Motor, 7.5 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 7.5 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

00718ES3ESA90LR 595203

(0 reviews)

$1,816.30

+ $118.95 Shipping

23.
Weg 00518ES3ESA90LR Arbor Motor, 5 HP, 1740 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 5 HP, 1740 RPM, 208-230/460V

00518ES3ESA90LR 595204

(0 reviews)

$1,797.26

+ $109.85 Shipping

24.
Weg 00736ES3ESA80LR Arbor Motor, 7.5 HP, 3490 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 7.5 HP, 3490 RPM, 208-230/460V

00736ES3ESA80LR 595205

(0 reviews)

$1,536.65

+ $91.00 Shipping

25.
Weg 00518ES3ESA90LL Arbor Motor, 5 HP, 1740 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 5 HP, 1740 RPM, 208-230/460V

00518ES3ESA90LL 595212

(0 reviews)

$1,797.26

+ $112.45 Shipping

26.
Weg 01036ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 208-230/460V

01036ES3ESA90LR 595213

(0 reviews)

$1,876.45

+ $128.70 Shipping

27.
Weg 00536ES3ESA80MR Arbor Motor, 5 HP, 3470 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 5 HP, 3470 RPM, 208-230/460V

00536ES3ESA80MR 595214

(0 reviews)

$1,211.88

+ $75.40 Shipping

28.
Weg 00736ES3ESA80LL Arbor Motor, 7.5 HP, 3490 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 7.5 HP, 3490 RPM, 208-230/460V

00736ES3ESA80LL 595215

(0 reviews)

$1,536.65

+ $89.70 Shipping

29.
Weg 00736ES3HSA80LR Saw Arbor Motor, 7-1/2 HP, 3490 RPM, 575V

Weg

Saw Arbor Motor, 7-1/2 HP, 3490 RPM, 575V

00736ES3HSA80LR 611509

(0 reviews)

$1,536.65

+ $89.70 Shipping

30.
Leeson 120925.00 Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

Leeson

Saw Motor, 1-1/2 HP, 3450 RPM, 115/230V

120925.00 446527

(0 reviews)

$548.80

+ $36.40 Shipping

31.
Leeson 120824.00 Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

Leeson

Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

120824.00 454028

(0 reviews)

$667.58

+ $40.95 Shipping

32.
Leeson 120728.00 Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

Leeson

Saw Motor, 3 HP, 3450 RPM, 230V

120728.00 441878

(0 reviews)

$672.60

+ $41.60 Shipping

33.
Weg 01036ES3ESA90LL Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 208-230/460V

01036ES3ESA90LL 595200

(0 reviews)

$2,028.81

+ $119.60 Shipping

34.
Weg 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 7.5 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

00718ES3ESA90LL 595206

(0 reviews)

$1,880.46

+ $119.60 Shipping

35.
Weg 01018ES3ESA90LL Arbor Motor, 10 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

Weg

Arbor Motor, 10 HP, 1720 RPM, 208-230/460V

01018ES3ESA90LL 595192

(0 reviews)

$2,008.76

+ $129.35 Shipping

36.
Weg 01036ES3HSA90LL Saw Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 575V

Weg

Saw Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 575V

01036ES3HSA90LL 623569

(0 reviews)

$1,809.29

+ $122.20 Shipping

37.
Weg 01036ES3HSA90LR Saw Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 575V

Weg

Saw Arbor Motor, 10 HP, 3480 RPM, 575V

01036ES3HSA90LR 623570

(0 reviews)

$1,809.29

+ $126.10 Shipping