Grid|List
60120
1.
Leeson 192047.00 Metric Motor, B3/B14, 60/50 Hz, BallLeesonMetric Motor, B3/B14, 60/50 Hz, Ball192047.00 566314(0 reviews)$212.01 + $17.55 Shipping
2.
Leeson 192058.00 Metric Motor, Continuous, 60/50 Hz, BallLeesonMetric Motor, Continuous, 60/50 Hz, Ball192058.00 336946(0 reviews)$316.50 + $26.00 Shipping
3.
Leeson 192025.00 Metric Motor, 230/460V, REV, 60/50 Hz, BallLeesonMetric Motor, 230/460V, REV, 60/50 Hz, Ball192025.00 554999(0 reviews)$236.31 + $16.25 Shipping
4.
Leeson 192012.00 Metric Motor, 1.16/0.58A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 1.16/0.58A, Ball, 40 Deg C192012.00 558710(0 reviews)$236.31 + $16.25 Shipping
5.
Leeson 193334.60 Premium Efficiency Metric Motor, 230/460VLeesonPremium Efficiency Metric Motor, 230/460V193334.60 1378817(0 reviews)$589.40 + $63.05 Shipping
6.
Leeson 193359.60 Premium Efficiency Metric Motor, 7.8/3.9ALeesonPremium Efficiency Metric Motor, 7.8/3.9A193359.60 1378818(0 reviews)$600.43 + $78.00 Shipping
7.
Leeson 193303.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF100LLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF100L193303.60 1378819(0 reviews)$608.95 + $75.40 Shipping
8.
Leeson 193337.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF100LDLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF100LD193337.60 1378820(0 reviews)$645.53 + $84.50 Shipping
9.
Leeson 192064.00 Metric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, B3/B5LeesonMetric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, B3/B5192064.00 335678(0 reviews)$357.85 + $26.65 Shipping
10.
Leeson 192210.00 Metric Motor, 2HP, 460V, CW/CCWLeesonMetric Motor, 2HP, 460V, CW/CCW192210.00 1557452(0 reviews)$378.90 + $31.85 Shipping
11.
Leeson 192209.00 Metric Motor, 3HP, 460V, CW/CCWLeesonMetric Motor, 3HP, 460V, CW/CCW192209.00 1557454(0 reviews)$399.70 + $32.50 Shipping
12.
Leeson 192044.00 Metric Motor, 230/460V, Ball, REV, 60/50 HzLeesonMetric Motor, 230/460V, Ball, REV, 60/50 Hz192044.00 331574(0 reviews)$285.93 + $18.20 Shipping
13.
Leeson 192031.00 Metric Motor, 60/50 Hz, 230/460V, Ball, B3LeesonMetric Motor, 60/50 Hz, 230/460V, Ball, B3192031.00 327762(0 reviews)$257.11 + $17.55 Shipping
14.
Leeson 192028.00 Metric Motor, 230/460V, Ball, 60/50 HzLeesonMetric Motor, 230/460V, Ball, 60/50 Hz192028.00 327592(0 reviews)$264.13 + $16.25 Shipping
15.
Leeson 192038.00 Metric Motor, 60/50 Hz, 230/460V, B3/B14LeesonMetric Motor, 60/50 Hz, 230/460V, B3/B14192038.00 342642(0 reviews)$275.66 + $17.55 Shipping
16.
Leeson 192018.00 Metric Motor, 230/460V, Ball, B3/B14LeesonMetric Motor, 230/460V, Ball, B3/B14192018.00 342809(0 reviews)$235.31 + $14.30 Shipping
17.
Leeson 192035.00 Metric Motor, 230/460V, REV, Ball, 60/50 HzLeesonMetric Motor, 230/460V, REV, Ball, 60/50 Hz192035.00 337121(0 reviews)$263.87 + $18.20 Shipping
18.
Leeson 192051.00 Metric Motor, 230/460V, Ball, 60/50 Hz, REVLeesonMetric Motor, 230/460V, Ball, 60/50 Hz, REV192051.00 337119(0 reviews)$298.71 + $25.35 Shipping
19.
Leeson 192011.00 Metric Motor, 230/460V, Ball, ContinuousLeesonMetric Motor, 230/460V, Ball, Continuous192011.00 315879(0 reviews)$210.00 + $14.30 Shipping
20.
Leeson 192027.00 Metric Motor, 1.1/0.55A, Ball, B3/B14LeesonMetric Motor, 1.1/0.55A, Ball, B3/B14192027.00 330272(0 reviews)$264.63 + $14.30 Shipping
21.
Leeson 192055.00 Metric Motor, 230/460V, Ball, AluminumLeesonMetric Motor, 230/460V, Ball, Aluminum192055.00 324482(0 reviews)$326.28 + $25.35 Shipping
22.
Leeson 192045.00 Metric Motor, 2.5/1.25A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 2.5/1.25A, Ball, 40 Deg C192045.00 556030(0 reviews)$299.96 + $22.10 Shipping
23.
Leeson 192060.00 Metric Motor, REV, 230/460V, 60/50 Hz, BallLeesonMetric Motor, REV, 230/460V, 60/50 Hz, Ball192060.00 556045(0 reviews)$318.26 + $26.00 Shipping
24.
Leeson 192039.00 Metric Motor, 1.9/0.95A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 1.9/0.95A, Ball, 40 Deg C192039.00 555851(0 reviews)$280.17 + $20.80 Shipping
25.
Leeson 192037.00 Metric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, IP55LeesonMetric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, IP55192037.00 558255(0 reviews)$191.46 + $16.90 Shipping
26.
Leeson 192030.00 Metric Motor, 60/50 Hz, Ball, ContinuousLeesonMetric Motor, 60/50 Hz, Ball, Continuous192030.00 558199(0 reviews)$199.48 + $16.25 Shipping
27.
Leeson 192019.00 Metric Motor, 1.16/0.58A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 1.16/0.58A, Ball, 40 Deg C192019.00 560530(0 reviews)$241.07 + $16.25 Shipping
28.
Leeson 192048.00 Metric Motor, 2.5/1.25A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 2.5/1.25A, Ball, 40 Deg C192048.00 565428(0 reviews)$265.88 + $21.45 Shipping
29.
Leeson 192046.00 Metric Motor, 2.7/1.35A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 2.7/1.35A, Ball, 40 Deg C192046.00 566293(0 reviews)$333.04 + $23.40 Shipping
30.
Leeson 192020.00 Metric Motor, 1.1/0.55A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 1.1/0.55A, Ball, 40 Deg C192020.00 566222(0 reviews)$191.46 + $14.95 Shipping
31.
Leeson 192067.00 Metric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, BallLeesonMetric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, Ball192067.00 569830(0 reviews)$311.99 + $25.35 Shipping
32.
Leeson 192049.00 Metric Motor, 2.7/1.35A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 2.7/1.35A, Ball, 40 Deg C192049.00 561095(0 reviews)$317.50 + $22.75 Shipping
33.
Leeson 192041.00 Metric Motor, 2.5/1.25A, 40 Deg C, IP55LeesonMetric Motor, 2.5/1.25A, 40 Deg C, IP55192041.00 567415(0 reviews)$283.42 + $21.45 Shipping
34.
Leeson 192050.00 Metric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, REV, BallLeesonMetric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, REV, Ball192050.00 559235(0 reviews)$270.64 + $21.45 Shipping
35.
Leeson 192034.00 Metric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, AluminumLeesonMetric Motor, 230/460V, 60/50 Hz, Aluminum192034.00 569575(0 reviews)$213.00 + $16.90 Shipping
36.
Leeson 192054.00 Metric Motor, 230/460V, B3/B5, 60/50 HzLeesonMetric Motor, 230/460V, B3/B5, 60/50 Hz192054.00 559677(0 reviews)$267.88 + $22.10 Shipping
37.
Leeson 192017.00 Metric Motor, 0.84/0.42A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 0.84/0.42A, Ball, 40 Deg C192017.00 567664(0 reviews)$182.43 + $14.30 Shipping
38.
Leeson 192040.00 Metric Motor, 60/50 Hz, 230/460V, BallLeesonMetric Motor, 60/50 Hz, 230/460V, Ball192040.00 569281(0 reviews)$224.79 + $17.55 Shipping
39.
Leeson 192029.00 Metric Motor, 1.3/0.65A, Ball, 40 Deg CLeesonMetric Motor, 1.3/0.65A, Ball, 40 Deg C192029.00 565006(0 reviews)$250.34 + $20.15 Shipping
40.
Leeson 192200.00 Premium Efficiency Metric Motor, IP55LeesonPremium Efficiency Metric Motor, IP55192200.00 1378808(0 reviews)$410.97 + $32.50 Shipping
41.
Leeson 192206.00 Premium Efficiency Metric Motor, B3LeesonPremium Efficiency Metric Motor, B3192206.00 1378814(0 reviews)$442.05 + $36.40 Shipping
42.
Leeson 192207.00 Premium Efficiency Metric Motor, 5.4/2.7ALeesonPremium Efficiency Metric Motor, 5.4/2.7A192207.00 1378815(0 reviews)$421.75 + $35.75 Shipping
43.
Leeson 193301.60 Premium Efficiency Metric Motor, RigidLeesonPremium Efficiency Metric Motor, Rigid193301.60 1378816(0 reviews)$516.73 + $83.20 Shipping
44.
Leeson 193306.60 Premium Efficiency Metric Motor, RigidLeesonPremium Efficiency Metric Motor, Rigid193306.60 1378821(0 reviews)$697.15 + $91.00 Shipping
45.
Leeson 193307.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF112MLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF112M193307.60 1378822(0 reviews)$697.65 + $87.10 Shipping
46.
Leeson 193339.60 Premium Efficiency Metric Motor, 230/460VLeesonPremium Efficiency Metric Motor, 230/460V193339.60 1378823(0 reviews)$794.38 + $94.90 Shipping
47.
Leeson 193340.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF112MDLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF112MD193340.60 1378824(0 reviews)$710.18 + $117.00 Shipping
48.
Leeson 193312.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF132SLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF132S193312.60 1378826(0 reviews)$967.30 + $117.00 Shipping
49.
Leeson 193313.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF132MLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF132M193313.60 1378827(0 reviews)$1,014.40 + $139.75 Shipping
50.
Leeson 193346.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF132MDLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF132MD193346.60 1378828(0 reviews)$1,134.69 + $146.25 Shipping
51.
Leeson 193316.60 Premium Efficiency Metric Motor, DF160MLeesonPremium Efficiency Metric Motor, DF160M193316.60 1378829(0 reviews)$1,504.57 + $193.70 Shipping
52.
Leeson 193349.60 Premium Efficiency Metric MotorLeesonPremium Efficiency Metric Motor193349.60 1378830(0 reviews)$1,626.86 + $208.65 Shipping
53.
Leeson 192201.00 Premium Efficiency Metric Motor, 60/50 HzLeesonPremium Efficiency Metric Motor, 60/50 Hz192201.00 1378809(0 reviews)$439.30 + $33.15 Shipping
54.
Leeson 192202.00 Premium Efficiency Metric Motor, 4.2/2.1ALeesonPremium Efficiency Metric Motor, 4.2/2.1A192202.00 1378810(0 reviews)$400.69 + $33.15 Shipping
55.
Leeson 192203.00 Premium Efficiency Metric Motor, 60/50 HzLeesonPremium Efficiency Metric Motor, 60/50 Hz192203.00 1378811(0 reviews)$410.97 + $33.80 Shipping
56.
Leeson 192204.00 Premium Efficiency Metric Motor, 4.1/2.1ALeesonPremium Efficiency Metric Motor, 4.1/2.1A192204.00 1378812(0 reviews)$382.15 + $33.15 Shipping
57.
Leeson 192205.00 Premium Efficiency Metric Motor, B3/B14LeesonPremium Efficiency Metric Motor, B3/B14192205.00 1378813(0 reviews)$428.26 + $35.75 Shipping
58.
Leeson 192057.00 Metric Motor, Ball, 230/460V, 60/50 HzLeesonMetric Motor, Ball, 230/460V, 60/50 Hz192057.00 345263(0 reviews)$301.72 + $21.45 Shipping
59.
Weg .7518EP3WAL80 Metric Motor, 1HP, 230/460V, CW/CCWWegMetric Motor, 1HP, 230/460V, CW/CCW.7518EP3WAL80 1539166(0 reviews)$354.34 + $29.25 Shipping
60.
Weg .7536EP3WAL80 Metric Motor, 1HP, 230/460V, CW/CCWWegMetric Motor, 1HP, 230/460V, CW/CCW.7536EP3WAL80 1539167(0 reviews)$370.38 + $22.75 Shipping