1.
Dayton 6K778 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K77850687

(0 reviews)

$113.41

+ $16.90 Shipping

2.
Dayton 3K771 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

3K77150076

(0 reviews)

$90.61

+ $16.25 Shipping

3.
Dayton 6K030 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K03047822

(0 reviews)

$141.37

+ $17.55 Shipping

4.
Dayton 3K384 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

3K38480708

(0 reviews)

$135.68

+ $16.90 Shipping

5.
Century GF2014 Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1725, 115V, 48, Open

$115.61

+ $13.65 Shipping

6.
Dayton 6K551 Motor, 1/6 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/6 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K55151583

(0 reviews)

$111.15

+ $15.60 Shipping

7.
Dayton 3K617 Motor, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

Dayton

Motor, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

3K61747294

(0 reviews)

$265.65

+ $24.05 Shipping

8.
Dayton 5K416 Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K41651273

(0 reviews)

$186.20

+ $20.15 Shipping

9.
Century GF2024 Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 48, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 48, ODP

GF202484547

(0 reviews)

$122.21

+ $15.60 Shipping

10.
Dayton 4K252 Motor, 1/3 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

4K25250571

(0 reviews)

$179.32

+ $16.90 Shipping

11.
Dayton 5K907 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K90748976

(0 reviews)

$118.88

+ $16.25 Shipping

12.
Dayton 5K977 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K97780765

(0 reviews)

$126.33

+ $16.25 Shipping

13.
Dayton 6K426 Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

6K42680672

(0 reviews)

$232.45

+ $19.50 Shipping

14.
Dayton 6K394 Motor, 1/2, 1/4 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2, 1/4 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

6K39480082

(0 reviews)

$295.77

+ $21.45 Shipping

15.
Dayton 3K371 Motor, 1/3, 1/9 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/9 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

3K37178961

(0 reviews)

$230.55

+ $19.50 Shipping

16.
Dayton 3K613 Motor, 1/6 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

Dayton

Motor, 1/6 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

3K61347055

(0 reviews)

$146.11

+ $16.25 Shipping

17.
Century BF2024 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725, 115/208-230V, 48

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725, 115/208-230V, 48

BF202481568

(0 reviews)

$178.91

+ $16.25 Shipping

18.
Century BF2054V1 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 48Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 48Z

BF2054V181041

(0 reviews)

$257.12

+ $18.20 Shipping

19.
Dayton 6K870 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K87084460

(0 reviews)

$163.18

+ $15.60 Shipping

20.
Century 925AL Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115V, 48, ODP

$234.63

+ $18.85 Shipping

21.
Dayton 5K258 Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K25883277

(0 reviews)

$191.18

+ $19.50 Shipping

22.
Century F391 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725/1140, 115V, 56, ODP

$319.69

+ $26.00 Shipping

23.
Century AR2054 Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 48, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 48, ODP

AR205485815

(0 reviews)

$168.15

+ $17.55 Shipping

24.
Dayton 4VAG1 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

Dayton

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

4VAG11325009

(0 reviews)

$215.37

+ $16.90 Shipping

25.
Century 889A Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 48, ODP

$178.91

+ $16.25 Shipping

26.
Century OS2074 Motor, Split Ph, 3/4 HP, 1725, 115V, 56Z, Open

$244.41

+ $18.20 Shipping

27.
Dayton 6K871 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K87180761

(0 reviews)

$176.47

+ $16.90 Shipping

28.
Dayton 5K654 Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

5K65483533

(0 reviews)

$227.70

+ $19.50 Shipping

29.
Dayton 6K425 Motor, 1/4, 1/8 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4, 1/8 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

6K42583530

(0 reviews)

$210.62

+ $18.20 Shipping

30.
Century AR2034 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 48, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 48, ODP

AR203481276

(0 reviews)

$152.51

+ $15.60 Shipping

31.
Century OS2014LA Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1725, 115V, 48, Open

Century

Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1725, 115V, 48, Open

OS2014LA80701

(0 reviews)

$123.77

+ $14.30 Shipping

32.
Century SGF2034V2 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

SGF2034V280467

(0 reviews)

$246.36

+ $23.40 Shipping

33.
Dayton 4VAG2 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 56

Dayton

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 56

4VAG21325010

(0 reviews)

$247.63

+ $22.10 Shipping

34.
Century RB2054DV2 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 56, Open

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 56, Open

RB2054DV21441048

(0 reviews)

$243.43

+ $19.50 Shipping

35.
Century RB2054DV3 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230, 56Z, Open

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230, 56Z, Open

RB2054DV31326504

(0 reviews)

$254.67

+ $19.50 Shipping

36.
Century ARB2024L2 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

ARB2024L21332216

(0 reviews)

$197.48

+ $22.10 Shipping

37.
Century ARB2034L2 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48

ARB2034L21332220

(0 reviews)

$184.78

+ $18.85 Shipping

38.
Century 927AL Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 230V, 48

Century

Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 230V, 48

927AL1441035

(0 reviews)

$252.23

+ $18.20 Shipping

39.
Century SGF2034V3 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/850, 115V, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/850, 115V, 56Z, ODP

SGF2034V3141780

(0 reviews)

$370.53

+ $24.70 Shipping

40.
Century F390 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115V, 56, ODP

$341.20

+ $23.40 Shipping

41.
Century BF2034 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/230V, 48, Open

$185.75

+ $16.25 Shipping

42.
Dayton 6K857 Motor, 3/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 3/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K85783693

(0 reviews)

$293.64

+ $22.10 Shipping

43.
Century BF2056D Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1140, 115/230V, 56, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1140, 115/230V, 56, ODP

BF2056D83534

(0 reviews)

$466.33

+ $26.00 Shipping

44.
Century BF2034B Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

BF2034B84827

(0 reviews)

$217.03

+ $16.90 Shipping

45.
Century SGF2054HL Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725/1140, 230V, 56, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725/1140, 230V, 56, ODP

SGF2054HL1443113

(0 reviews)

$337.29

+ $20.15 Shipping

46.
Century BF2006L Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 48Z, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 48Z, ODP

BF2006L1326503

(0 reviews)

$245.88

+ $17.55 Shipping

47.
Century 807L Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, ODP

$185.75

+ $16.90 Shipping

48.
Century ARB2024L1 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

ARB2024L11332215

(0 reviews)

$210.20

+ $22.10 Shipping

49.
Century ARB2026SLV1 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1140, 115/208-230V, 48Y

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1140, 115/208-230V, 48Y

ARB2026SLV11332219

(0 reviews)

$255.17

+ $18.85 Shipping

50.
Century ARB2034L5 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

ARB2034L51332221

(0 reviews)

$247.35

+ $22.10 Shipping

51.
Century 927L Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115V, 48Z

$248.32

+ $18.85 Shipping