1.
Century F344V1 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 3450, 115/230V, 48Z

Century

Motor, Split Ph, 1/3 HP, 3450, 115/230V, 48Z

F344V1 141932

(0 reviews)

$214.11

+ $17.55 Shipping

2.
Century B589 Motor, Cap St, 1 HP, 3450, 115/208-230V, 56

$356.10

+ $26.00 Shipping

3.
Century B642 Motor, Cap St, 3/4 HP, 3450, 115/208-230V, 56

$254.92

+ $24.70 Shipping

4.
Century H841V1 Mtr, 3 Ph, 3/4hp, 3450, 200-230/460, Eff 71.3

$357.32

+ $24.05 Shipping

5.
Century B590 Mtr, Cap St, 1/2 HP, 3450, 115/208-230V, 48Y

$235.36

+ $19.50 Shipping

6.
Century H842V1 Mtr, 3 Ph, 1 HP, 3450, 200-230/460V, Eff 76.2

$398.87

+ $24.70 Shipping

7.
Century B701 Motor, Cap St, 1 HP, 3450, 115/208-230V, 56

$324.82

+ $26.00 Shipping

8.
Century H844 Mtr, 3 Ph, 2 HP, 3450, 200-230/460V, Eff 83.0

$412.81

+ $30.55 Shipping

9.
Century H843V1 Mtr, 3 Ph, 1.5hp, 3450, 200-230/460, Eff 79.6

Century

Mtr, 3 Ph, 1.5hp, 3450, 200-230/460, Eff 79.6

H843V1 142006

(0 reviews)

$443.84

+ $27.30 Shipping

10.
Century B722L Motor, Cap St, 1.5 HP, 3450, 115/208-230V, 56

$378.35

+ $29.25 Shipping

11.
Century BK3202L Mtr, 3 Ph, 2 HP, 3450, 200-230/460V, Eff 80.0

Century

Mtr, 3 Ph, 2 HP, 3450, 200-230/460V, Eff 80.0

BK3202L 496289

(0 reviews)

$522.54

+ $29.25 Shipping

12.
Century H1039L Mtr, 3 Ph, 5 HP, 3450, 208-230/460V, Eff 85.2

Century

Mtr, 3 Ph, 5 HP, 3450, 208-230/460V, Eff 85.2

H1039L 535447

(0 reviews)

$662.83

+ $37.70 Shipping

13.
Century H840 Mtr, 3 Ph, 1/2hp, 3450, 200-230/460, Eff 72.0

$261.52

+ $21.45 Shipping