Grid|List
60120
241.
Century F274 Motor, Split Ph, 1/4 HP, 850, 115V, 56CZ, ODP

$577.78

+ $26.65 Shipping

242.
Dayton 4YU28 Motor, PSC, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 48Z, OAO

4YU28 144613

(0 reviews)

$301.70

+ $20.80 Shipping

243.
Dayton 4YU26 Motor, PSC, 1 HP, 1140 RPM, 115/230V, 48Z, OAO

$460.15

+ $26.65 Shipping

244.
Dayton 4YU30 Mtr, Cap St, 1 HP, 1725, 115/208-230V, 56, ODP

$474.38

+ $26.00 Shipping

245.
Dayton 4YY56 Motor, PSC, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V, 48, TEAO

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V, 48, TEAO

4YY56 144855

(0 reviews)

$182.16

+ $14.30 Shipping

246.
Dayton 5BE58 Mtr, Cap St, 1 HP, 1725, 115/208-230, 56Z, ODP

$586.33

+ $24.70 Shipping

247.
Dayton 7E664 Motor, PSC, 1/3hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

7E664 144920

(0 reviews)

$198.52

+ $16.25 Shipping

248.
Dayton 7E659 Motor, PSC, 1/4hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/4hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

7E659 145000

(0 reviews)

$180.73

+ $14.95 Shipping

249.
Dayton 4YY54 Motor, PSC, 1/4 HP, 1140 RPM, 115V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 1140 RPM, 115V, 48Z, OAO

4YY54 145037

(0 reviews)

$236.24

+ $16.90 Shipping

250.
Dayton 4YU21 Motor, PSC, 1/3 HP, 860 RPM, 115V, 56HZ, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/3 HP, 860 RPM, 115V, 56HZ, OAO

4YU21 145045

(0 reviews)

$651.80

+ $34.45 Shipping

251.
Dayton 7E669 Motor, PSC, 1/2hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

7E669 145116

(0 reviews)

$214.89

+ $18.20 Shipping

252.
Dayton 4YU24 Motor, PSC, 1/3 HP, 1140 RPM, 115V, 56Z, ODP

Dayton

Motor, PSC, 1/3 HP, 1140 RPM, 115V, 56Z, ODP

4YU24 145337

(0 reviews)

$304.55

+ $16.90 Shipping

253.
Dayton 5BE60 Motor, Cap St, 1.5 HP, 1725, 115/208-230, 56Z

Dayton

Motor, Cap St, 1.5 HP, 1725, 115/208-230, 56Z

5BE60 145339

(0 reviews)

$611.95

+ $31.20 Shipping

254.
Dayton 5BE68 Motor, PSC, 1 HP, 1140 RPM, 115/230V, 48Z, OAO

$570.68

+ $26.00 Shipping

255.
Dayton 4YU38 Motor, 3 Ph, 1 HP, 1725, 208-230/460V, 56, ODP

$355.79

+ $21.45 Shipping

256.
Century ARB2036SL Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

Century

Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

ARB2036SL 145510

(0 reviews)

$326.78

+ $24.70 Shipping

257.
Dayton 7E661 Motor, PSC, 1/4hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/4hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

7E661 135205

(0 reviews)

$155.60

+ $16.25 Shipping

258.
Century 9715 Motor, PSC, 1/6 HP, 1075 RPM, 115V, 42Y, OAO

$207.26

+ $14.30 Shipping

259.
Century F262 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$350.72

+ $21.45 Shipping

260.
Dayton 3LU76 Motor, 1/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/4hp, D/D Blower

3LU76 135693

(0 reviews)

$134.48

+ $14.95 Shipping

261.
Dayton 7E672 Motor, PSC, 1/2hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

7E672 135725

(0 reviews)

$226.52

+ $18.85 Shipping

262.
Dayton 7E678 Motor, PSC, 1hp, 1625/3, 115v, Ring/Stud/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1hp, 1625/3, 115v, Ring/Stud/Hole

7E678 135755

(0 reviews)

$261.86

+ $22.75 Shipping

263.
Dayton 3LU73 Motor, 1/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/4hp, D/D Blower

3LU73 135917

(0 reviews)

$165.08

+ $14.95 Shipping

264.
Century 9645 Motor, PSC, 1/6 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

$200.42

+ $13.00 Shipping

265.
Dayton 4HZ65 Motor, PSC, 1/4 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ65 136129

(0 reviews)

$345.10

+ $18.85 Shipping

266.
Dayton 7E671 Motor, PSC, 1/2hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

7E671 136292

(0 reviews)

$176.00

+ $19.50 Shipping

267.
Dayton 3LU72 Motor, 1/6hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/6hp, D/D Blower

3LU72 136577

(0 reviews)

$136.15

+ $14.30 Shipping

268.
Century 9713 Motor, PSC, 1/8 HP, 1075 RPM, 115V, 42Y, OAO

$200.17

+ $13.00 Shipping

269.
Dayton 4HZ61 Motor, PSC, 1/2 HP, 1100, 115/230V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 1100, 115/230V, 48Y, OAO

4HZ61 136603

(0 reviews)

$354.83

+ $20.80 Shipping

270.
Dayton 3LU78 Motor, 1/3hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/3hp, D/D Blower

3LU78 136792

(0 reviews)

$177.42

+ $15.60 Shipping

271.
Dayton 3LU84 Motor, 1/2hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/2hp, D/D Blower

3LU84 136856

(0 reviews)

$154.88

+ $18.85 Shipping

272.
Century FDL1076V1 Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

FDL1076V1 137003

(0 reviews)

$220.94

+ $18.85 Shipping

273.
Century ARB2036S Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

Century

Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

ARB2036S 137022

(0 reviews)

$343.64

+ $24.70 Shipping

274.
Century FD1034 Motor, PSC, 1/3 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/3 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

FD1034 137359

(0 reviews)

$224.85

+ $15.60 Shipping

275.
Century 9694 Motor, Sh Pole, 1/15 HP, 1000, 115V, 42Y, OAO

$126.51

+ $10.40 Shipping

276.
Dayton 7E660 Motor, PSC, 1/4hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1/4hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

7E660 137398

(0 reviews)

$144.45

+ $16.25 Shipping

277.
Century DLR1026S Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

DLR1026S 137423

(0 reviews)

$158.86

+ $14.30 Shipping

278.
Century ARB2016M Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56Z, TEAO

ARB2016M 137429

(0 reviews)

$236.59

+ $20.15 Shipping

279.
Dayton 4HZ68 Motor, PSC, 1/6 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/6 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ68 137482

(0 reviews)

$242.17

+ $15.60 Shipping

280.
Century 9718 Motor, PSC, 1/4 HP, 1625, 208-230V, 42Y, OAO

$236.83

+ $13.00 Shipping

281.
Century DLR1026 Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

DLR1026 138038

(0 reviews)

$163.51

+ $14.30 Shipping

282.
Dayton 7E676 Motor, PSC, 3/4hp, 1075/4, 208-230v, Ring/Std

Dayton

Motor, PSC, 3/4hp, 1075/4, 208-230v, Ring/Std

7E676 138074

(0 reviews)

$193.79

+ $20.80 Shipping

283.
Dayton 4HZ62 Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ62 138172

(0 reviews)

$217.50

+ $12.35 Shipping

284.
Dayton 3LU89 Motor, 1hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1hp, D/D Blower

3LU89 138673

(0 reviews)

$240.74

+ $22.10 Shipping

285.
Dayton 7E680 Motor, PSC, 1hp, 1075/4, 115v, Ring/Stud/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1hp, 1075/4, 115v, Ring/Stud/Hole

7E680 138730

(0 reviews)

$225.56

+ $22.75 Shipping

286.
Dayton 7E667 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

7E667 138799

(0 reviews)

$200.89

+ $18.85 Shipping

287.
Century ORM5459BF Blower Motor, 1/2-1/5 HP, 208-230V

Century

Blower Motor, 1/2-1/5 HP, 208-230V

ORM5459BF 2059381

(0 reviews)

$169.21

+ $18.20 Shipping

288.
Century ORM5489BF Blower Motor, 1/2-1/5 HP, 208-230V

Century

Blower Motor, 1/2-1/5 HP, 208-230V

ORM5489BF 2061774

(0 reviews)

$215.13

+ $18.85 Shipping

289.
Genteq 5KCP39SGU958S Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 460V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 460V, 48, OAO

5KCP39SGU958S 1582566

(0 reviews)

$333.80

+ $20.80 Shipping

290.
Genteq 5KCP39KGV8404BS Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

5KCP39KGV8404BS 1582567

(0 reviews)

$179.43

+ $16.25 Shipping

291.
Genteq 5KCP39RGU706AS Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

5KCP39RGU706AS 1582568

(0 reviews)

$224.03

+ $19.50 Shipping

292.
Genteq 5KCP39KGV805BS Motor, PSC, 1/2 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 1/2 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

5KCP39KGV805BS 1582569

(0 reviews)

$183.44

+ $16.25 Shipping

293.
Genteq 5KCP39NGU364BS Motor, PSC, 3/4 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

5KCP39NGU364BS 1582570

(0 reviews)

$231.55

+ $17.55 Shipping

294.
Genteq 5KCP39HGBA99S Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

5KCP39HGBA99S 1582571

(0 reviews)

$173.42

+ $15.60 Shipping

295.
Genteq 5KCP39MGBB01S Motor, PSC, 1/3 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 1/3 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

5KCP39MGBB01S 1582572

(0 reviews)

$190.45

+ $18.20 Shipping

296.
Genteq 5KCP39RGBB08AS Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

5KCP39RGBB08AS 1582573

(0 reviews)

$225.54

+ $20.15 Shipping

297.
Genteq 5KCP39RGBB04AS Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48, OAO

5KCP39RGBB04AS 1582574

(0 reviews)

$278.66

+ $20.15 Shipping

298.
Genteq 5KCP39HGBB02S Motor, PSC, 1/4 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 1/4 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

5KCP39HGBB02S 1582575

(0 reviews)

$184.44

+ $14.95 Shipping

299.
Genteq 5KCP39RGBB06S Motor, PSC, 3/4 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

Genteq

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075, 208-230V, 48, OAO

5KCP39RGBB06S 1582578

(0 reviews)

$282.67

+ $19.50 Shipping

300.
Century ORM4659BF Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 460V, 48Y, TEAO

Century

Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 460V, 48Y, TEAO

ORM4659BF 1939988

(0 reviews)

$321.69

+ $19.50 Shipping