Grid|List
60120
301.
Century ARB2016M Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56Z, TEAO

ARB2016M 137429

(0 reviews)

$236.59

+ $20.15 Shipping

302.
Dayton 4HZ68 Motor, PSC, 1/6 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/6 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ68 137482

(0 reviews)

$242.17

+ $15.60 Shipping

303.
Century RF6403 Mtr, Sh Pole, 1/10 HP, 1050, 115/208-230, 42Y

Century

Mtr, Sh Pole, 1/10 HP, 1050, 115/208-230, 42Y

RF6403 137621

(0 reviews)

$218.25

+ $13.00 Shipping

304.
Century 9718 Motor, PSC, 1/4 HP, 1625, 208-230V, 42Y, OAO

$236.83

+ $13.00 Shipping

305.
Century DLR1026 Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

DLR1026 138038

(0 reviews)

$163.51

+ $14.30 Shipping

306.
Dayton 7E676 Motor, PSC, 3/4hp, 1075/4, 208-230v, Ring/Std

Dayton

Motor, PSC, 3/4hp, 1075/4, 208-230v, Ring/Std

7E676 138074

(0 reviews)

$193.79

+ $20.80 Shipping

307.
Dayton 4HZ62 Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ62 138172

(0 reviews)

$217.50

+ $12.35 Shipping

308.
Dayton 3LU89 Motor, 1hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1hp, D/D Blower

3LU89 138673

(0 reviews)

$240.74

+ $22.10 Shipping

309.
Dayton 7E680 Motor, PSC, 1hp, 1075/4, 115v, Ring/Stud/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1hp, 1075/4, 115v, Ring/Stud/Hole

7E680 138730

(0 reviews)

$225.56

+ $22.75 Shipping

310.
Dayton 7E667 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

7E667 138799

(0 reviews)

$200.89

+ $18.85 Shipping

311.
Dayton 4HZ69 Motor, PSC, 1/3 HP, 1100 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/3 HP, 1100 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ69 138940

(0 reviews)

$350.32

+ $16.25 Shipping

312.
Dayton 7E656 Motor, PSC, 1/6hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/6hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

7E656 139087

(0 reviews)

$157.25

+ $14.95 Shipping

313.
Dayton 7E679 Motor, PSC, 1 HP, 1625/3, 208-230v, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1 HP, 1625/3, 208-230v, Ring/Stud

7E679 139350

(0 reviews)

$263.04

+ $21.45 Shipping

314.
Dayton 6GC95 Motor, 1hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1hp, D/D Blower

6GC95 139587

(0 reviews)

$328.74

+ $22.10 Shipping

315.
Dayton 7E652 Motor, PSC, 1/2hp, 1075/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1075/3, 208-230, Ring/Stud

7E652 139702

(0 reviews)

$133.72

+ $18.20 Shipping

316.
Dayton 7E658 Motor, PSC, 1/4hp, 1625/3, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1/4hp, 1625/3, 115, Ring/Std/Hole

7E658 139854

(0 reviews)

$186.20

+ $15.60 Shipping

317.
Dayton 3LU82 Motor, 1/2hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/2hp, D/D Blower

3LU82 139977

(0 reviews)

$193.79

+ $17.55 Shipping

318.
Century F392 Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$201.39

+ $14.95 Shipping

319.
Dayton 7E657 Motor, PSC, 1/6hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/6hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

7E657 140366

(0 reviews)

$172.91

+ $14.95 Shipping

320.
Dayton 7E654 Motor, PSC, 3/4hp, 1075/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 3/4hp, 1075/3, 208-230, Ring/Stud

7E654 140564

(0 reviews)

$177.65

+ $19.50 Shipping

321.
Dayton 4HZ64 Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ64 140769

(0 reviews)

$231.50

+ $12.35 Shipping

322.
Century DLR10236 Motor, PSC, 1/3 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/3 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

DLR10236 140794

(0 reviews)

$185.50

+ $15.60 Shipping

323.
Century FSP4006 Motor, PSC, 1/8 HP, 1050 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/8 HP, 1050 RPM, 115V, 48Y, OAO

FSP4006 140844

(0 reviews)

$158.13

+ $13.00 Shipping

324.
Dayton 7E666 Motor, PSC, 1/3hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

7E666 140847

(0 reviews)

$159.86

+ $17.55 Shipping

325.
Dayton 7E681 Motor, PSC, 1 HP, 1075/4, 208-230v, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1 HP, 1075/4, 208-230v, Ring/Stud

7E681 140903

(0 reviews)

$228.17

+ $22.75 Shipping

326.
Century 9719 Motor, PSC, 1/4 HP, 1075, 208-230V, 42Y, OAO

$223.63

+ $14.30 Shipping

327.
Dayton 4YU20 Motor, PSC, 1/4 HP, 860 RPM, 115V, 56Z, ODP

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 860 RPM, 115V, 56Z, ODP

4YU20 141169

(0 reviews)

$591.08

+ $28.60 Shipping

328.
Century 9699 Mtr, PSC, 1/6 HP, 1550, 115/208-230V, 48Y, OAO

$155.69

+ $13.00 Shipping

329.
Dayton 4HZ63 Motor, PSC, 1/2 HP, 1650, 115/230V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 1650, 115/230V, 48Y, OAO

4HZ63 141210

(0 reviews)

$407.72

+ $18.20 Shipping

330.
Century DL007 Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 3/4 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, OAO

DL007 141721

(0 reviews)

$191.37

+ $18.85 Shipping

331.
Dayton 7E673 Motor, PSC, 3/4hp, 1625/3, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 3/4hp, 1625/3, 115, Ring/Std/Hole

7E673 141747

(0 reviews)

$236.24

+ $20.15 Shipping

332.
Century FDL1024 Motor, PSC, 1/4 HP, 1625 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1625 RPM, 115V, 48Y, OAO

FDL1024 141788

(0 reviews)

$210.20

+ $14.95 Shipping

333.
Century F270 Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 56CZ, ODP

$241.48

+ $20.15 Shipping

334.
Dayton 3LU85 Motor, 3/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 3/4hp, D/D Blower

3LU85 141983

(0 reviews)

$215.13

+ $18.85 Shipping

335.
Century B6520V1 Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 230V, 42Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1075 RPM, 230V, 42Y, OAO

B6520V1 142097

(0 reviews)

$202.37

+ $14.30 Shipping

336.
Dayton 7E655 Motor, PSC, 1/6hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1/6hp, 1075/4, 115, Ring/Std/Hole

7E655 142209

(0 reviews)

$151.56

+ $14.95 Shipping

337.
Dayton 7E661 Motor, PSC, 1/4hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/4hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

7E661 135205

(0 reviews)

$155.60

+ $16.25 Shipping

338.
Century 9711 Motor, PSC, 1/10 HP, 1075 RPM, 230V, 42Y, OAO

$196.75

+ $13.00 Shipping

339.
Century 9715 Motor, PSC, 1/6 HP, 1075 RPM, 115V, 42Y, OAO

$207.26

+ $14.30 Shipping

340.
Century F262 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$350.72

+ $21.45 Shipping

341.
Dayton 3LU76 Motor, 1/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/4hp, D/D Blower

3LU76 135693

(0 reviews)

$134.48

+ $14.95 Shipping

342.
Dayton 7E672 Motor, PSC, 1/2hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

7E672 135725

(0 reviews)

$226.52

+ $18.85 Shipping

343.
Dayton 7E678 Motor, PSC, 1hp, 1625/3, 115v, Ring/Stud/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1hp, 1625/3, 115v, Ring/Stud/Hole

7E678 135755

(0 reviews)

$261.86

+ $22.75 Shipping

344.
Century 9710 Motor, PSC, 1/10 HP, 1625, 208-230V, 42Y, OAO

$213.61

+ $11.70 Shipping

345.
Dayton 3LU73 Motor, 1/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/4hp, D/D Blower

3LU73 135917

(0 reviews)

$165.08

+ $14.95 Shipping

346.

$200.42

+ $13.00 Shipping

347.
Dayton 4HZ65 Motor, PSC, 1/4 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ65 136129

(0 reviews)

$345.10

+ $18.85 Shipping

348.
Dayton 7E671 Motor, PSC, 1/2hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1075/4, 208-230, Ring/Stud

7E671 136292

(0 reviews)

$176.00

+ $19.50 Shipping

349.
Dayton 7E677 Motor, PSC, 3/4 HP, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

$266.36

+ $20.80 Shipping

350.
Century 9700 Mtr, PSC, 1/4 HP, 1550, 115/208-230V, 48Y, OAO

$167.90

+ $13.65 Shipping

351.
Dayton 3M712 Motor, 1/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/4hp, D/D Blower

3M712 79892

(0 reviews)

$169.12

+ $16.25 Shipping

352.
Dayton 3M713 Blower Motor, PSC, 1/3 HP, 1075/3, 277V, 48YZ

$179.79

+ $18.20 Shipping

353.
Dayton 7E662 Motor, PSC, 1/4hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/4hp, 1075/3, 277 V, Ring/Stud

7E662 85138

(0 reviews)

$190.22

+ $16.90 Shipping

354.
Dayton 3M714 Motor, 1/2hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/2hp, D/D Blower

3M714 85367

(0 reviews)

$205.40

+ $18.20 Shipping

355.
Century 613A Motor, Sp Ph, 1/15 HP, 1550, 115/208-230, 42Y

$179.88

+ $11.70 Shipping

356.
Dayton 6GC93 Motor, 1/6hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/6hp, D/D Blower

6GC93 81882

(0 reviews)

$151.80

+ $14.30 Shipping

357.
Dayton 6GC94 Motor, 3/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 3/4hp, D/D Blower

6GC94 82003

(0 reviews)

$245.25

+ $20.15 Shipping

358.
Dayton 3LU71 Motor, 1/6hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/6hp, D/D Blower

3LU71 82204

(0 reviews)

$130.46

+ $14.30 Shipping

359.
Century F393L Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$257.12

+ $18.20 Shipping

360.
Century FDL6001A Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, Open

Century

Motor, PSC, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V, 48Y, Open

FDL6001A 1444963

(0 reviews)

$125.14

+ $17.55 Shipping