1.
Dayton 4YU30 Mtr, Cap St, 1 HP, 1725, 115/208-230V, 56, ODP

$493.35

+ $26.00 Shipping

2.
Dayton 5BE58 Mtr, Cap St, 1 HP, 1725, 115/208-230, 56Z, ODP

$639.93

+ $24.70 Shipping

3.
Dayton 4YU38 Motor, 3 Ph, 1 HP, 1725, 208-230/460V, 56, ODP

$370.01

+ $21.45 Shipping