1.
Century F395 Motor, Split Ph, 1/12 HP, 850, 115V, 56CZ, ODP

$354.15

+ $18.85 Shipping

2.
Dayton 4HZ62 Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ62 138172

(0 reviews)

$259.72

+ $12.35 Shipping

3.
Dayton 4HZ64 Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/12 HP, 850 RPM, 115V, 48Y, OAO

4HZ64 140769

(0 reviews)

$259.72

+ $12.35 Shipping