1.
Dayton 4YU34 Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, OAO

4YU34138538

(0 reviews)

$155.35

+ $13.00 Shipping

2.
Century BL6410 Motor, Sh Pole, 1/8 HP, 1050, 115V, 42Y, OAO

Century

Motor, Sh Pole, 1/8 HP, 1050, 115V, 42Y, OAO

BL6410139892

(0 reviews)

$122.60

+ $12.35 Shipping

3.
Dayton 4YU19 Motor, PSC, 1/8 HP, 860 RPM, 115V, 48, Open

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 860 RPM, 115V, 48, Open

4YU19145398

(0 reviews)

$214.42

+ $14.95 Shipping

4.
Dayton 1AGF9 Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, TENV

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, TENV

1AGF9355622

(0 reviews)

$147.06

+ $14.30 Shipping

5.
Century B6411 Mtr, Sh Pole, 1/8 HP, 1050, 208-230V, 42Y, OAO

$132.57

+ $12.35 Shipping

6.
Century BLR6403 Motor, Sh Pole, 1/8 HP, 1050, 115V, 42Y, OAO

Century

Motor, Sh Pole, 1/8 HP, 1050, 115V, 42Y, OAO

BLR6403135636

(0 reviews)

$133.99

+ $12.35 Shipping

7.
Century FSP4006S Motor, PSC, 1/8 HP, 1050 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/8 HP, 1050 RPM, 115V, 48Y, OAO

FSP4006S142726

(0 reviews)

$149.58

+ $12.35 Shipping

8.
Century 9644 Motor, PSC, 1/8 HP, 1075 RPM, 115V, 42Y, OAO

$172.06

+ $12.35 Shipping

9.
Century 9641 Motor, PSC, 1/8 HP, 1075 RPM, 115V, 42Y, OAO

$153.24

+ $12.35 Shipping

10.
Century FSP4006 Motor, PSC, 1/8 HP, 1050 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/8 HP, 1050 RPM, 115V, 48Y, OAO

FSP4006140844

(0 reviews)

$158.13

+ $13.00 Shipping

11.
Century 9713 Motor, PSC, 1/8 HP, 1075 RPM, 115V, 42Y, OAO

$200.17

+ $13.00 Shipping

12.
Dayton 4YY56 Motor, PSC, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V, 48, TEAO

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V, 48, TEAO

4YY56144855

(0 reviews)

$182.16

+ $14.30 Shipping

13.
Century F270 Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 56CZ, ODP

$241.48

+ $20.15 Shipping

14.
Century 9706 Motor, Sh Pole, 1/8 HP, 1050, 115V, 42Y, OAO

$117.71

+ $13.00 Shipping

15.
Century 9712 Motor, PSC, 1/8 HP, 1625 RPM, 115V, 42Y, OAO

$217.03

+ $12.35 Shipping