1.
Dayton 5BE62 Motor, PSC, 1/6 HP, 1140 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/6 HP, 1140 RPM, 115V, 48Y, OAO

5BE62 145414

(0 reviews)

$307.64

+ $15.60 Shipping

2.
Dayton 4YY55 Motor, PSC, 3/4 HP, 1140, 115/230V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 3/4 HP, 1140, 115/230V, 48Z, OAO

4YY55 144889

(0 reviews)

$497.62

+ $23.40 Shipping

3.
Dayton 4YU23 Motor, PSC, 1/6 HP, 1140 RPM, 115V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/6 HP, 1140 RPM, 115V, 48Z, OAO

4YU23 138014

(0 reviews)

$213.70

+ $15.60 Shipping

4.
Century F271 Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56CZ, ODP

$276.42

+ $19.50 Shipping

5.
Dayton 5BE64 Motor, PSC, 1/3 HP, 1140 RPM, 115V, 56Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/3 HP, 1140 RPM, 115V, 56Z, OAO

5BE64 143829

(0 reviews)

$475.80

+ $18.85 Shipping

6.
Century F273 Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1140, 115V, 56CZ, ODP

$354.15

+ $22.75 Shipping

7.
Century F270 Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 56CZ, ODP

$246.36

+ $20.15 Shipping

8.
Dayton 5BE66 Motor, PSC, 1/2 HP, 1140, 115/230V, 56Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 1140, 115/230V, 56Z, OAO

5BE66 143929

(0 reviews)

$606.73

+ $24.70 Shipping

9.
Dayton 4YU26 Motor, PSC, 1 HP, 1140 RPM, 115/230V, 48Z, OAO

$478.64

+ $26.65 Shipping

10.
Dayton 4YY54 Motor, PSC, 1/4 HP, 1140 RPM, 115V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 1140 RPM, 115V, 48Z, OAO

4YY54 145037

(0 reviews)

$245.73

+ $16.90 Shipping

11.
Dayton 4YU24 Motor, PSC, 1/3 HP, 1140 RPM, 115V, 56Z, ODP

Dayton

Motor, PSC, 1/3 HP, 1140 RPM, 115V, 56Z, ODP

4YU24 145337

(0 reviews)

$316.88

+ $16.90 Shipping

12.
Dayton 5BE68 Motor, PSC, 1 HP, 1140 RPM, 115/230V, 48Z, OAO

$618.11

+ $26.00 Shipping

13.
Century ARB2036SL Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

Century

Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

ARB2036SL 145510

(0 reviews)

$341.43

+ $24.70 Shipping

14.
Century ARB2036S Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

Century

Mtr, Sp Ph, 1/3hp, 1140, 115/208-230, 56, TEAO

ARB2036S 137022

(0 reviews)

$350.72

+ $24.70 Shipping

15.
Century ARB2016M Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1140, 115V, 56Z, TEAO

ARB2016M 137429

(0 reviews)

$241.48

+ $20.15 Shipping