1.
Dayton 4YU19 Motor, PSC, 1/8 HP, 860 RPM, 115V, 48, Open

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 860 RPM, 115V, 48, Open

4YU19 145398

(0 reviews)

$258.77

+ $14.95 Shipping

2.
Dayton 4YU20 Motor, PSC, 1/4 HP, 860 RPM, 115V, 56Z, ODP

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 860 RPM, 115V, 56Z, ODP

4YU20 141169

(0 reviews)

$614.79

+ $28.60 Shipping

3.
Dayton 4YU22 Motor, PSC, 1/2 HP, 860, 115/230V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 860, 115/230V, 48Z, OAO

4YU22 144222

(0 reviews)

$747.14

+ $21.45 Shipping

4.
Dayton 4YU21 Motor, PSC, 1/3 HP, 860 RPM, 115V, 56HZ, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/3 HP, 860 RPM, 115V, 56HZ, OAO

4YU21 145045

(0 reviews)

$677.88

+ $34.45 Shipping