1.
Dayton 2MDR3 Start Capacitor, 145-174mfd, 110-125 V, Rnd

Dayton

Start Capacitor, 145-174mfd, 110-125 V, Rnd

2MDR3 516111

(0 reviews)

$10.57

+ $7.15 Shipping

2.
Dayton 2MET4 Start Capacitor, 145-174mfd, 220-250 V, Rnd

Dayton

Start Capacitor, 145-174mfd, 220-250 V, Rnd

2MET4 508170

(0 reviews)

$23.77

+ $7.15 Shipping

3.
Dayton 2MEP2 StartCapacitor, 145-174 MFD, 330 VAC, Round

Dayton

StartCapacitor, 145-174 MFD, 330 VAC, Round

2MEP2 503679

(0 reviews)

$29.13

+ $7.15 Shipping

4.
Dayton 2MET5 Start Capacitor, 145-174mfd, 220-250 V, Rnd

Dayton

Start Capacitor, 145-174mfd, 220-250 V, Rnd

2MET5 484906

(0 reviews)

$23.77

+ $7.15 Shipping

5.
Dayton 6FLT9 Motor Start Capacitor, 145-174, 330v, Round

Dayton

Motor Start Capacitor, 145-174, 330v, Round

6FLT9 1426146

(0 reviews)

$29.13

+ $7.15 Shipping

6.
Dayton 6FLU6 Motor Start Capacitor, 145-174, 165v, Round

Dayton

Motor Start Capacitor, 145-174, 165v, Round

6FLU6 1426153

(0 reviews)

$18.77

+ $7.15 Shipping