1.
Dayton 2MDR4 Start Capacitor, 161-193mfd, 110-125 V, Rnd

Dayton

Start Capacitor, 161-193mfd, 110-125 V, Rnd

2MDR4 516198

(0 reviews)

$12.65

+ $7.15 Shipping

2.
Dayton 2MET6 Start Capacitor, 161-193mfd, 220-250 V, Rnd

Dayton

Start Capacitor, 161-193mfd, 220-250 V, Rnd

2MET6 503682

(0 reviews)

$25.94

+ $7.15 Shipping

3.
Dayton 2MEP3 StartCapacitor, 161-193 MFD, 330 VAC, Round

Dayton

StartCapacitor, 161-193 MFD, 330 VAC, Round

2MEP3 489555

(0 reviews)

$30.41

+ $7.15 Shipping

4.
Dayton 6FLU7 Motor Start Capacitor, 161-193, 165v, Round

Dayton

Motor Start Capacitor, 161-193, 165v, Round

6FLU7 1426154

(0 reviews)

$22.80

+ $7.15 Shipping