KBI Plumbing

Categories

Grid|List
60120
121.
KBI GVP-0750-T Gate Valve, 3/4 In., FNPT, PVC

KBI

Gate Valve, 3/4 In., FNPT, PVC

GVP-0750-T 658956

(0 reviews)

$9.84

+ $7.15 Shipping

122.
KBI GVP-0500-T Gate Valve, 1/2 In., FNPT, PVC

KBI

Gate Valve, 1/2 In., FNPT, PVC

GVP-0500-T 658954

(0 reviews)

$7.88

+ $7.15 Shipping

123.
KBI CBV-2000-S CPVC Ball Valve, CTS HUB x CTS HUB, 2 In

KBI

CPVC Ball Valve, CTS HUB x CTS HUB, 2 In

CBV-2000-S 1386918

(0 reviews)

$28.27

+ $7.80 Shipping

124.
KBI CBV-1250-S CPVC Ball Valve, CTS HUBxCTS HUB, 1-1/4 In

KBI

CPVC Ball Valve, CTS HUBxCTS HUB, 1-1/4 In

CBV-1250-S 1386916

(0 reviews)

$17.45

+ $7.15 Shipping

125.
KBI RCX-0750S Transition Bushing,  CTS, CPVC, 3/4 In.

KBI

Transition Bushing, CTS, CPVC, 3/4 In.

RCX-0750S 1387020

(0 reviews)

$7.05

+ $7.15 Shipping

126.
KBI RCS-0750-S Street Elbow,  45, CPVC, SDR 11,3/4 In.

KBI

Street Elbow, 45, CPVC, SDR 11,3/4 In.

RCS-0750-S 1387014

(0 reviews)

$7.19

+ $7.15 Shipping

127.
KBI RCR-443-S Reducing Tee, CPVC, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 In.

RCR-443-S 1387010

(0 reviews)

$9.17

+ $7.15 Shipping

128.
KBI RCR-332-S Reducing Tee, CPVC, 40,1 x 1 x 3/4 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 40,1 x 1 x 3/4 In.

RCR-332-S 1387009

(0 reviews)

$6.37

+ $7.15 Shipping

129.
KBI RCR-331-S Reducing Tee, CPVC, 40,1 x 1 x 1/2 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 40,1 x 1 x 1/2 In.

RCR-331-S 1387008

(0 reviews)

$6.31

+ $7.15 Shipping

130.
KBI RCR-212-S Reducing Tee, CPVC, 40,3/4 x 1/2 x 3/4 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 40,3/4 x 1/2 x 3/4 In.

RCR-212-S 1387007

(0 reviews)

$7.24

+ $7.15 Shipping

131.
KBI RCR-221-S Reducing Tee, CPVC, 40,3/4 x 3/4 x 1/2 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 40,3/4 x 3/4 x 1/2 In.

RCR-221-S 1387006

(0 reviews)

$7.25

+ $7.15 Shipping

132.
KBI RCR-211-S Reducing Tee, CPVC, 40,3/4 x 1/2 x 1/2 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 40,3/4 x 1/2 x 1/2 In.

RCR-211-S 1387005

(0 reviews)

$7.25

+ $7.15 Shipping

133.
KBI RCR-112-S Reducing Tee, CPVC, 40,1/2 x 1/2 x 3/4 In.

KBI

Reducing Tee, CPVC, 40,1/2 x 1/2 x 3/4 In.

RCR-112-S 1387004

(0 reviews)

$7.12

+ $7.15 Shipping

134.
KBI RCT-1500-S Tee, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

KBI

Tee, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

RCT-1500-S 1387002

(0 reviews)

$6.18

+ $7.15 Shipping

135.
KBI RCT-1000-S Tee, CPVC, 1 In., Slip, 400 psi at 73F

KBI

Tee, CPVC, 1 In., Slip, 400 psi at 73F

RCT-1000-S 1387000

(0 reviews)

$6.46

+ $7.15 Shipping

136.
KBI RCB-42-S Bushing, CPVC, 40,1-1/4 x 3/4 In., Slip

KBI

Bushing, CPVC, 40,1-1/4 x 3/4 In., Slip

RCB-42-S 1386964

(0 reviews)

$7.07

+ $7.15 Shipping

137.
KBI RCB-41-S Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/4 x 1/2 In., Slip

KBI

Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/4 x 1/2 In., Slip

RCB-41-S 1386963

(0 reviews)

$7.03

+ $7.15 Shipping

138.
KBI RCP-1500-S Cap, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

KBI

Cap, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

RCP-1500-S 1386958

(0 reviews)

$6.78

+ $7.15 Shipping

139.
KBI RCP-1250-S Cap, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

KBI

Cap, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

RCP-1250-S 1386957

(0 reviews)

$7.03

+ $7.15 Shipping

140.
KBI BDC-0750-S Boiler Drain Valve, 3/4 in., Slip, CPVC

KBI

Boiler Drain Valve, 3/4 in., Slip, CPVC

BDC-0750-S 1386943

(0 reviews)

$4.89

+ $7.15 Shipping

141.
KBI BDC-0500-S Boiler Drain Valve, 1/2 in., Slip, CPVC

KBI

Boiler Drain Valve, 1/2 in., Slip, CPVC

BDC-0500-S 1386942

(0 reviews)

$4.96

+ $7.15 Shipping

142.
KBI SWC-0750-S Stop and Waste Valve, 3/4 In, Slip

KBI

Stop and Waste Valve, 3/4 In, Slip

SWC-0750-S 1386941

(0 reviews)

$5.84

+ $7.15 Shipping

143.
KBI SWC-0500-S Stop and Waste Valve, 1/2 In, Slip

KBI

Stop and Waste Valve, 1/2 In, Slip

SWC-0500-S 1386940

(0 reviews)

$5.92

+ $7.15 Shipping

144.
KBI TUC-0750-GD Transition Union, 40,3/4 In., Slip

KBI

Transition Union, 40,3/4 In., Slip

TUC-0750-GD 1386939

(0 reviews)

$12.79

+ $7.15 Shipping

145.
KBI TUM-0750-GD Transition Union, Comp x CTS Hub, 3/4In

KBI

Transition Union, Comp x CTS Hub, 3/4In

TUM-0750-GD 1386937

(0 reviews)

$9.26

+ $7.15 Shipping

146.
KBI TUM-0500-GD Transition Union, 1/2 In., MPT X CTS Hub

KBI

Transition Union, 1/2 In., MPT X CTS Hub

TUM-0500-GD 1386936

(0 reviews)

$5.91

+ $7.15 Shipping

147.
KBI TUF-0750-GD Transition Union, 3/4 In., MPT X CTS Hub

KBI

Transition Union, 3/4 In., MPT X CTS Hub

TUF-0750-GD 1386935

(0 reviews)

$9.26

+ $7.15 Shipping

148.
KBI TFS-0750 Transition Adapter, 3/4 In., FPT X CTS Hub

KBI

Transition Adapter, 3/4 In., FPT X CTS Hub

TFS-0750 1386928

(0 reviews)

$5.75

+ $7.15 Shipping

149.
KBI RCE-2000-S Elbow,  90, SDR 11,2 In., 400 psi at 73F

KBI

Elbow, 90, SDR 11,2 In., 400 psi at 73F

RCE-2000-S 1386997

(0 reviews)

$7.71

+ $7.15 Shipping

150.
KBI RCE-1500-S Elbow,  90, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

KBI

Elbow, 90, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

RCE-1500-S 1386996

(0 reviews)

$6.15

+ $7.15 Shipping

151.
KBI RCE-1000-S Elbow,  90, SDR 11,1 In., 400 psi at 73F

KBI

Elbow, 90, SDR 11,1 In., 400 psi at 73F

RCE-1000-S 1386994

(0 reviews)

$7.07

+ $7.15 Shipping

152.
KBI RCE-0705-S Reducing Elbow,  90, CPVC, 3/4 x 1/2 In.

KBI

Reducing Elbow, 90, CPVC, 3/4 x 1/2 In.

RCE-0705-S 1386992

(0 reviews)

$7.23

+ $7.15 Shipping

153.
KBI RCE-0500-S Elbow,  45, CPVC, SDR 11,1/2 In., Slip

KBI

Elbow, 45, CPVC, SDR 11,1/2 In., Slip

RCE-0500-S 1386991

(0 reviews)

$7.42

+ $7.15 Shipping

154.
KBI RCW-1500-S Elbow,  45, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

KBI

Elbow, 45, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

RCW-1500-S 1386989

(0 reviews)

$6.08

+ $7.15 Shipping

155.
KBI RCW-1250-S Elbow,  45, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

KBI

Elbow, 45, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

RCW-1250-S 1386988

(0 reviews)

$6.54

+ $7.15 Shipping

156.
KBI RCW-1000-S Elbow,  45, SDR 11,1 In., 400 psi at 73F

KBI

Elbow, 45, SDR 11,1 In., 400 psi at 73F

RCW-1000-S 1386987

(0 reviews)

$7.05

+ $7.15 Shipping

157.
KBI RCM-2000-S Adapter, CPVC, SDR 11,2 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,2 In., Slip

RCM-2000-S 1386984

(0 reviews)

$6.49

+ $7.15 Shipping

158.
KBI RCM-1250-S Adapter, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

RCM-1250-S 1386982

(0 reviews)

$6.43

+ $7.15 Shipping

159.
KBI RCM-1000-S Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

RCM-1000-S 1386981

(0 reviews)

$6.81

+ $7.15 Shipping

160.
KBI RCF-1000-S Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

RCF-1000-S 1386977

(0 reviews)

$7.01

+ $7.15 Shipping

161.
KBI RCB-54-S Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/2 x 1-1/4 In.

KBI

Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/2 x 1-1/4 In.

RCB-54-S 1386969

(0 reviews)

$6.96

+ $7.15 Shipping

162.
KBI RCB-51-S Bushing, CPVC, 40,1-1/2 x 1/2 In., Slip

KBI

Bushing, CPVC, 40,1-1/2 x 1/2 In., Slip

RCB-51-S 1386966

(0 reviews)

$6.97

+ $7.15 Shipping