KBI Plumbing

Categories

Grid|List
60120
121.
KBI RCD-0500-S Wing Elbow, 1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Wing Elbow, 1/2 In, Slip, CPVC

RCD-0500-S 1387019

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

122.
KBI RCX-0750S Transition Bushing,  CTS, CPVC, 3/4 In.

KBI

Transition Bushing, CTS, CPVC, 3/4 In.

RCX-0750S 1387020

(0 reviews)

$7.05

+ $7.15 Shipping

123.
KBI RCX-1000-S Transition Bushing, 1 In, Slip, CPVC

KBI

Transition Bushing, 1 In, Slip, CPVC

RCX-1000-S 1387021

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

124.
KBI RCX-1500-S Transition Bushing, 1-1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Transition Bushing, 1-1/2 In, Slip, CPVC

RCX-1500-S 1387022

(0 reviews)

$7.52

+ $7.15 Shipping

125.
KBI RCX-2000-S Transition Bushing, 2 In, Slip, CPVC

KBI

Transition Bushing, 2 In, Slip, CPVC

RCX-2000-S 1387023

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

126.
KBI CBV-1250-S CPVC Ball Valve, CTS HUBxCTS HUB, 1-1/4 In

KBI

CPVC Ball Valve, CTS HUBxCTS HUB, 1-1/4 In

CBV-1250-S 1386916

(0 reviews)

$17.45

+ $7.15 Shipping

127.
KBI CBV-2000-S CPVC Ball Valve, CTS HUB x CTS HUB, 2 In

KBI

CPVC Ball Valve, CTS HUB x CTS HUB, 2 In

CBV-2000-S 1386918

(0 reviews)

$28.27

+ $7.80 Shipping

128.
KBI TFS-0750 Transition Adapter, 3/4 In., FPT X CTS Hub

KBI

Transition Adapter, 3/4 In., FPT X CTS Hub

TFS-0750 1386928

(0 reviews)

$5.75

+ $7.15 Shipping

129.
KBI TUF-0500-GD Union, 1/2 In, FPTxCTS Hub, CPVC X Brass

KBI

Union, 1/2 In, FPTxCTS Hub, CPVC X Brass

TUF-0500-GD 1386934

(0 reviews)

$6.19

+ $7.15 Shipping

130.
KBI TUF-0750-GD Transition Union, 3/4 In., MPT X CTS Hub

KBI

Transition Union, 3/4 In., MPT X CTS Hub

TUF-0750-GD 1386935

(0 reviews)

$9.26

+ $7.15 Shipping

131.
KBI TUM-0500-GD Transition Union, 1/2 In., MPT X CTS Hub

KBI

Transition Union, 1/2 In., MPT X CTS Hub

TUM-0500-GD 1386936

(0 reviews)

$5.91

+ $7.15 Shipping

132.
KBI TUM-0750-GD Transition Union, Comp x CTS Hub, 3/4In

KBI

Transition Union, Comp x CTS Hub, 3/4In

TUM-0750-GD 1386937

(0 reviews)

$9.26

+ $7.15 Shipping

133.
KBI TUC-0750-GD Transition Union, 40,3/4 In., Slip

KBI

Transition Union, 40,3/4 In., Slip

TUC-0750-GD 1386939

(0 reviews)

$12.79

+ $7.15 Shipping

134.
KBI SWC-0500-S Stop and Waste Valve, 1/2 In, Slip

KBI

Stop and Waste Valve, 1/2 In, Slip

SWC-0500-S 1386940

(0 reviews)

$5.92

+ $7.15 Shipping

135.
KBI SWC-0750-S Stop and Waste Valve, 3/4 In, Slip

KBI

Stop and Waste Valve, 3/4 In, Slip

SWC-0750-S 1386941

(0 reviews)

$5.84

+ $7.15 Shipping

136.
KBI BDC-0500-S Boiler Drain Valve, 1/2 in., Slip, CPVC

KBI

Boiler Drain Valve, 1/2 in., Slip, CPVC

BDC-0500-S 1386942

(0 reviews)

$4.96

+ $7.15 Shipping

137.
KBI BDC-0750-S Boiler Drain Valve, 3/4 in., Slip, CPVC

KBI

Boiler Drain Valve, 3/4 in., Slip, CPVC

BDC-0750-S 1386943

(0 reviews)

$4.89

+ $7.15 Shipping

138.
KBI SOP-0500-NS Stub Out , Open End, 1/2 In, CPVC

KBI

Stub Out , Open End, 1/2 In, CPVC

SOP-0500-NS 1386944

(0 reviews)

$4.71

+ $7.15 Shipping

139.
KBI RCC-1000-S Coupling, 1 In, Slip, CPVC

KBI

Coupling, 1 In, Slip, CPVC

RCC-1000-S 1386950

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

140.
KBI RCC-1500-S Coupling, 1-1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Coupling, 1-1/2 In, Slip, CPVC

RCC-1500-S 1386952

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

141.
KBI RCP-0500-S Cap, 1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Cap, 1/2 In, Slip, CPVC

RCP-0500-S 1386954

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

142.
KBI RCP-1000-S Cap, 1 In, Slip, CPVC

KBI

Cap, 1 In, Slip, CPVC

RCP-1000-S 1386956

(0 reviews)

$0.68

+ $7.15 Shipping

143.
KBI RCP-1250-S Cap, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

KBI

Cap, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

RCP-1250-S 1386957

(0 reviews)

$7.03

+ $7.15 Shipping

144.
KBI RCP-1500-S Cap, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

KBI

Cap, CPVC, SDR 11,1-1/2 In., Slip

RCP-1500-S 1386958

(0 reviews)

$6.78

+ $7.15 Shipping

145.
KBI RCB-21-S Reducing Bushing, 3/4 X 1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 3/4 X 1/2 In, Slip, CPVC

RCB-21-S 1386960

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

146.
KBI RCB-31-S Reducing Bushing, 1 X 1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 1 X 1/2 In, Slip, CPVC

RCB-31-S 1386961

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

147.
KBI RCB-32-S Reducing Bushing, 1 X 3/4 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 1 X 3/4 In, Slip, CPVC

RCB-32-S 1386962

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

148.
KBI RCB-41-S Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/4 x 1/2 In., Slip

KBI

Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/4 x 1/2 In., Slip

RCB-41-S 1386963

(0 reviews)

$7.03

+ $7.15 Shipping

149.
KBI RCB-42-S Bushing, CPVC, 40,1-1/4 x 3/4 In., Slip

KBI

Bushing, CPVC, 40,1-1/4 x 3/4 In., Slip

RCB-42-S 1386964

(0 reviews)

$7.07

+ $7.15 Shipping

150.
KBI RCB-51-S Bushing, CPVC, 40,1-1/2 x 1/2 In., Slip

KBI

Bushing, CPVC, 40,1-1/2 x 1/2 In., Slip

RCB-51-S 1386966

(0 reviews)

$6.97

+ $7.15 Shipping

151.
KBI RCB-52-S Reducing Bushing, 1-1/2x3/4 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 1-1/2x3/4 In, Slip, CPVC

RCB-52-S 1386967

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

152.
KBI RCB-53-S Reducing Bushing, 1-1/2 X 1 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 1-1/2 X 1 In, Slip, CPVC

RCB-53-S 1386968

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

153.
KBI RCB-54-S Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/2 x 1-1/4 In.

KBI

Bushing, CPVC, SDR 11,1-1/2 x 1-1/4 In.

RCB-54-S 1386969

(0 reviews)

$6.96

+ $7.15 Shipping

154.
KBI RCB-61-S Reducing Bushing, 2 X 1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 2 X 1/2 In, Slip, CPVC

RCB-61-S 1386970

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

155.
KBI RCB-65-S Reducing Bushing, 2 X 1-1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Reducing Bushing, 2 X 1-1/2 In, Slip, CPVC

RCB-65-S 1386974

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

156.
KBI RCF-1000-S Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

RCF-1000-S 1386977

(0 reviews)

$7.01

+ $7.15 Shipping

157.
KBI RCM-0500-S Adapter, MIP, 1/2 In, Slip, CPVC

KBI

Adapter, MIP, 1/2 In, Slip, CPVC

RCM-0500-S 1386978

(0 reviews)

$0.42

+ $7.15 Shipping

158.
KBI RCM-0750-S Adapter, MIP, 3/4 In, Slip, CPVC

KBI

Adapter, MIP, 3/4 In, Slip, CPVC

RCM-0750-S 1386980

(0 reviews)

$7.51

+ $7.15 Shipping

159.
KBI RCM-1000-S Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,1 In., Slip

RCM-1000-S 1386981

(0 reviews)

$6.81

+ $7.15 Shipping

160.
KBI RCM-1250-S Adapter, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,1-1/4 In., Slip

RCM-1250-S 1386982

(0 reviews)

$6.43

+ $7.15 Shipping

161.
KBI RCM-2000-S Adapter, CPVC, SDR 11,2 In., Slip

KBI

Adapter, CPVC, SDR 11,2 In., Slip

RCM-2000-S 1386984

(0 reviews)

$6.49

+ $7.15 Shipping

162.
KBI GVP-2000-T Gate Valve, 2 In., FNPT, PVC

KBI

Gate Valve, 2 In., FNPT, PVC

GVP-2000-T 622235

(0 reviews)

$25.09

+ $7.80 Shipping